ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA “PRAVA U RADU, RAD NA PRAVIMA”

Da mladi radnici ostanu u svojoj zemlji 

Završnom konferencijom projekta „Prava u radu, rad na pravima“ spuštena je zavjesa na dio saradnje 10 partnera iz šest zemalja regiona i EU od decembra 2018. godine. U tom periodu članovi konzorcijuma projekta realizovali su niz aktivnosti usmjerenih na informisanje i edukaciju mladih ljudi o radnim pravima, pojavama koje ih ugrožavaju i dostupnim mehanizmima zaštite.

U realizaciji projekta učestvovali su predstavnici omladinskog, sindikalnog i obrazovnog sektora: Razvojni centar za mlade i Sindikat uprave Republike Srbije iz Srbije, Sindikat uprave Republike Srpske i Sindikalno edukativni centar iz Bosne i Hercegovine, Sindikat UPOZ i Koalicija SEGA iz Severne Makedonije, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore i Fondacija Budva iz Crne Gore, Centar za napredne studije JIE Univerziteta u Rijeci iz Hrvatske i Jut voč (Youth Watch) iz Slovačke.

– Projekat je vođen sa dva centralna mota. Prvi je: Ne vodi se time šta država može da uradi za tebe, već šta ti možeš da uradiš za državu. A drugi je i mnogo bitniji: Budi promjena koju želiš da vidiš u svijetu. To je upravo ono što mi radimo. Mi radimo na radnom okruženju po mjeri mladog čovjeka, koji treba da doprinese boljem položaju mladih ljudi u radnom okruženju. To je zbog toga što je samo zadovoljan radnik, dobar radnik sa boljom produktivnošću – kaže Aleksandra Knežević, koordinator projekta “Prava u radu, rad na pravima” i programska direktorka Razvojnog centra za mlade.

Konkretni rezultati projekta ogledaju se u detaljnoj regionalnoj analizi nivoa informisanosti mladih o svojim pravima u radnom okruženju, sa čak 36 vršnjačkih edukatora obučenih za dalji prenos znanja i informacija drugim mladim ljudima u neposrednom okruženju, održanih više od 40 radionica kojima je prisustvovalo preko 600 mladih koristeći priliku da se dodatno informiše o temama projekta, ali i da podijeli sopstvena iskustva, sa 3,5 miliona ljudi različitog uzrasta do kojih je kroz široku medijsku kampanju doprla poruka projekta.

– Prava mladih radnika su uvek u fokusu u Republici Srpskoj. Podržavamo napore organizatora ovog skupa, koji su uložili da upoznaju mlade sa radnim pravima i mogućnostima kako bi ostali u svojoj domovini. Svjedoci smo da je sa cijelog Zapadnog Balkana odliv mlade radne snage veliki, zato se mi u Republici Srpskoj trudimo da unaprijedimo sve sfere, koje bi doprinijele da se mladi odluče da ostanu u svojoj državi. Kao ministar pozivam da se ovakvi skupovi održe i kod nas i mi ćemo da pružimo svu pomoć kao ministarstvo – ističe ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

Od posebnog značaja je nasleđe sprovedenog projekta koja se ogleda kroz 10 video spotova sa najčešćim pitanjima i odgovorima iz oblasti radnih prava mladih, dinamičnu animaciju i brošuru „Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupne mehanizme zaštite“.

– Republika Srbija ima uređen sistem radnog prava i čini sve da se mladi, koji definitivno nisu dovoljno upoznati sa sopstvenim radnim pravima, osposobe za to. Uočen je trend da postoji velika vremenska razlika od završetka školovanja do zasnivanja radnog odnosa, pa samim tim se trudimo da se to vrijeme skrati i da mladi radnici ostvare bolje uslove za rad. Ovakvi projekti puno doprinose buđenju svijetsi i radnika i poslodavaca i nadamo se da ćemo i u privatnom sektoru uspjeti da poboljšamo te uslove. Zato mi, kao ministarstvo, svakog petka objelodanjujemo listu poslodavaca koji zapošljavaju na crnu i tako čine nelojalnu konkurenciju onima koji poštuju zakon – poručila je državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Bojana Stanić.

Proces i intenzivna komunikacija sa mladima pokazali su da im je ovo pitanje od izuzetnog značaja i direktnog uticaja na život, što daje dodatnu vrijednost projektu koji konzorcijum realizuje uz podršku Evropske unije, kroz Erasmus+ program, KA2: Izgradnja kapaciteta u omladinskom polju/prozor za Zapadni Balkan.

Završnoj konferenciji, na kojoj su predstavljeni rezultati projekt „Prava u radu, rad na pravima“, izrađeni informativni materijal i na kojoj je održana panel diskusija „O radnim pravima mladih iz ugla….“ i date smjernice za dalje aktivnosti, prisustvovali su šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Bojana Stanić.

873

Ostavite komentar