Advokatima i vještacima platili 386.135 eura

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), prema trenutno dostupnim podacima, u prošloj godini potrošio je 170.085 eura na isplate advokatima i vještacima, odnosno na ime sudskih troškova zbog tužbi radnika protiv te institucije, pokazuje dokumentacija do koje je došao sindikat te institucije. Predsjednik te sindikalne organizacije Dejan Vojvodić o tim saznanjima informisao je kolege i ocijenio da je u pitanju neracionalno trošenje novca. On navodi da su saznali i da je 216.050 eura isplaćeno na ime naknada advokatima i vještacima zbog sudskih sporova 2014, 2015. i 2016. godine, što sa 2020. čini trošak od čak 386.135 eura.

Vojvodić je za potvrdio da je kolege informisao o onome što su otkrili i smatra da to nije sve, jer konstantno imaju problem sa dobijanjem podataka i čekaju ih mjesecima. Naveo je daje kolegama putem Viber grupe, jer zbog pandemije virusa korona nemaju uživo sastanke, ukazao kako se „nedomaćinski“ troši novac, te pita gdje je u svemu tome odgovornost menadžmenta.

U prošloj godini su pokretani sporovi zbog neisplaćivanja naknada za rad u komisijama zarazne programe ZZZ, kao što su „Aktivna politika zapošljavanja“, „Posao sjeveru“, „Njega starih i slično. Imamo situaciju da se isplaćuju ogromni advokatski i sudski troškovi, koji često prevazilaze iznos dosuđen na sudu zaposlenom koji je pokrenuo tužbu, a tu situaciju imamo jer se ne poštuje zakon, ne isplaćuju se ljudi za svoj rad, a onda se ne pristaje na vansudska poravnanja, što bi mnogo manje koštalo instituciju upozorava Vojvodić. Iz Zavoda za zapošljavanje ranije su kazali d a su zaposlenima do 4. novembra isplatili 2,8 miliona eura na ime tužbi, te da taj trošak ni je nastao propustima sadašnjeg medandžmenta, na čelu sa direktorom Suljom Mustafićem, već je nedvosmisleno riječ o potraživanjima čiji je pravni osnov nastao u prethodnom periodu. Posebno su naglasili da su sva potraživanja zaposlenih, po više pravnih osnova, nastala u periodu od 2008. do 2016. godine, dakle prije imenovanja Sulja Mustafića za direktora ZZZCG.

Pravni osnovi za sporove koji su zaposleni pokrenuli polovinom 2017. i početkom 2018. godine, a koji se odnose na naknadu štete za rad na projektu „Njega sgarih lica u Crnoj Gori“, zatim, naknada štete za rad u Komisiji za mjere aktivne politike zapošljavanja za period 2013-2016. godine, kao i naknada štete za rad u Komisiji za praćenje projekata za čiju realizaciju se dodjeljuju grantovi, nastali su prije imenovanja Mustafića na funkciju direktora ZZZ. Takođe, u procesnom smislu nijesu pravljeni propusti, naprotiv, sve je urađeno da se šteta umanji objasnili su iz Zavoda.

Upozoravali da će propusti doći na naplatu

Vojvodić kaže da su slali dopise 2018. i 2020. i ukazivali menadžmetu da će svi propusti doći na naplatu jer su sporovi unaprijed izgubljeni.

Nisu nas poslušali već nam je rečeno da se njih ne tiče zatečeno stanje. Kao odgovoran menadžment i odgovoran domaćin trebalo je uraditi sve da se stopira bespotrebno nagomilavanje zateznih kamata, troškovi advokatima, vještacima i sudskim izvršiteljima.

Da je kojim slučajem bila privatna firma, da li bi se tako bahato ponašali i dozvolili tolike troškove? Ne bi sigurno! Na kraju smatramo da za ovakav rad, odnosno nerad, neko treba da odgovara jer je to novac poreskih obveznika – kazao je Vojvodić.

Izvor: dan.co.me

973

Ostavite komentar