ALARM ZA SVE RADNIKE JAVNE UPRAVE, POZIVAMO VAS DA REAGUJETE ZA SEBE

Poštovani članovi Sindikata uprave i pravosuđa CG, odnosno zaposleni Javne uprave.

Dana 4.10.2022.godine održan je prvi sastanak pregovora novog sastava Radne grupe za izmejene i dopune Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Od ovih pregovora očekujemo da budu pozitivni u mnogim dopunjenim segmentima u odnosu na dosadašnji izgled GKU. Najviše pažnje i najvažnija diskusija vodila se oko zarada i načinom usaglašavanja, odnosno donošenja koeficijenata za zaposlene u Javnoj upravi.

Posebno ističemo da je delegacija sindikata došla i ostaće do kraja pri svojim čvrstim načelima i stavovima i od njih neće odustati po cijenu da dođe do prekida pregovora, koji su ističem bili uslovni da se finiširaju i potpišu još 2016 godine.

Ukoliko do 14.10.2022.godine ne bude pozitivnih pomaka sa druge strane, toga dana na planiranoj sjednici Glavnog odbora, bit će predložena radikalizacija našeg sindikalnog djelovanja usmjerena precizno prema targetiranim državnim i političkim adresama.

Pozivamo svo članstvo našeg sindikata, kao i sve ostale zaposlene državne i lokalnih uprava da budu pripravni, jer postoji mogućnost gdje će u narednom periodu dati lični doprinos svojim  interesima, na način što će biti dio aktivnosti u slučaju donošenja odluka o realizacije planova i strategija našeg sindikata.

Svi su svjedoci uvećanja zarada čak i nekoliko puta drugim djelatnostima javnog sektora , dok o zaposlenima u državnoj i lokalnim upravama niko ne razmišlja i nema namjeru da razmišlja ni u premisli. Plate naših državnih službenika i namještenika nisu samo najmanje u regionu, one su najmanje i u našoj državi u odnosu na sve druge.

Mnogi se pitaju zašto mi iz reprezetativnog i jedinog relevantnog granskog sindikata, koji smo prepoznati kao proaktivni i ponekad agresivan sindikat, do sada na isti način nismo reagovali i tražili uvećanje plata za našu djelatnost. Mi ustvari u kontinuitetu tražimo ta povećanja, ali su nam ruke potpuno svezane.

Svi zaposleni koje mi predstavljamo treba da znaju da je 2016 godine kada je donijet poslednji Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, pregovore ispred Sindikata uprave i pravosuđa vodio Savez sindikata na čelu sa tadašnjim i sadašnjim Generalnim sekretarom Duškom Zarubicom. Tada u tom periodu od dvije godine, isti je paralelno bio i predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa.

Svi granski sindikati predstavnici drugih branži, uspjeli su obezbjediti da se u Zakonu o zaradama implementira norma gdje se koeficijenti za zaposlene u njihovim djelatnostima, pregovaju i svoje mjesto su pronašli kroz granske kolektivne ugovore.

Iz navedenog prema zaposlenima državne i lokalnih uprava znači, jedini način gdje koeficijenti mogu da budu dio kolektivnih ugovora je kroz izmjene i dopune, odnosno donošenje novog Zakona o zaradama. Zdravstvo, prosvjeta, energetika, socijala, kultura i ostali su ostvarili navedene, kao i niz drugih benefita, ali samo za državne službenike i namještenike nije obezbjeđeno pomenuto pravo, već je to regulisano tabelom grupe D Zakona o zaradama. Analogno tome grupa D koeficijenata, odnosno čitav Zakon o zaradama se odnosi  jedino i samo na zaposlene u državnoj i lokalnim upravama, odnosno na državne službenike i namještenike.

Pregovore oko Zakona o zaradama i visine koeficijenata vodile su centrale, na čelu sa Generalnim sekretarima Duškom Zarubicom i Srđom Kekovićem, a interesantno je da i dalje to namjeravaju. To znači da su oni pregovarali i odlučivali jedino o visini zarada onog dijela radnika kojeg predstavlja relevantni i jedini reprezetativni sindikat, Sindikat uprave i pravosuđa CG. Svi zaposleni državne i lokalnih uprava neka se na priganicama zahvale pomenutim predstavnicima, odnosno tadašnjem predsjedniku Sindikata uprave i pravosuđa gospodinu Zarubici. Zasigurno više nećemo dozvoliti da o nama odlučuju oni koji na to nemaju ni pravo ni legitimitet.

Savez sindikata CG izdaje dva svoja poslovna prostora državi, a istoj duguju 660 hiljada eura, odnosno sada već više decenijski korisnici zakupa su Agencija za mirno rješavanje radnih sporova i Agencija za elektronske medije. Kroz Rekru doo, preduzeće u vlasništvu Saveza, a koju u najvećoj mjeri finansira država preko raznih vladinih institucija i preduzeća či je ona osnivač, isti ubira prihod od izdavanja, znači trećeg poslovnog prostora.

Sa druge strane država, odnosno Vlada Crne Gore je besplatno ustupila na korišćenje svoje poslovne prostore Uniji samostalnih sindikata, drugoj sindikalnoj centrali.

Postavlja se jedno logično pitanje „ Dali Vlada CG ima uticaj na sindikalne centrale i njihove vođe“, a u ovom kontekstu posebno ističemo krucijalan i po nas veoma važan Zakon o zaradama iz 2016 godine i trenutnu visinu zarada za državnu i lokalnu administraciju.

Dokle god je situacija ovakva kakva je trenutno, u sindikalnom sistemu provijavaće interesi pojedinaca ili grupa. Bilo koja politička garnitura da je na poziciji imat će isti odnos prema sindikalnim centralama. Radnicima se ne piše dobro, a posebno ne zaposlenima u našem sektoru.

Još jednom ispred Sindikata uprave i pravosuđa pozivamo ne samo naše članove, pozivamo sve prema samim sebima dobronamjerne, to jest sve ostale zaposlene državne službenike i namještenike, da u ovim teškim inflatornim vremenima, budete spremni da se odazovete našem pozivu ukoliko to bude zahtjevalo vrijeme i potreba, jer niko vas se neće sjetiti ukoliko se sami sebe ne sjetite.

1.092