FORMIRANA ASOCIJACIJA MLADIH SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA

Danas je održana konstitutivna sjednica Asocijacije mladih Sindikata uprave i pravosuđa CG. Posle duže vremena konačno su se stekli uslovi za formiranje jedne ovako značajne i perspektivne grupacije u okviru našeg granskog sindikata. Aktivnosti mladih koje su do sada bile kroz pojedinačnu formu, formalno su dobile i zvaničan pečat konstituisanjem organa, odnosno izborom predsjednika asocijacije.

Za prvog predsjednika asocijacije, koji po automatizmu postaje član Glavnog odbora SUPCG izabran je jednoglasno Ivan Ivanović koji je zaposlen, a istovremeno je i predsjednik Sindikalne organizacije Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Na prvom zasjedanju mladih SUPCG predstavljeni su planovi, vizije, kao i smjernice prema kojima će se ova organizacija mladih usmjeravati.

600