FORMIRANA ASOCIJACIJA ŽENA PRI SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA CG

Dana 12.10.2022.godine održana je konstitutivna sjednica Skupštine Asocijacije žena Sindikata uprave i pravosuđa CG. Na prelijepom i brojnom skupu ljepšeg dijela članstva SUPCG za predsjednicsu Asocijacije izabrana je Vesna Gajević, koja je zaposlena u Ministarstvu prosvjete CG i koja je po odredbama Statuta po automatizmu postala članica Glavnog odbora. Članice Asocijacije su na veoma konstuktivan i obećavajući način diskutovale o problemima i pravcima djelovanja ove grupacije, te se usaglasile da je neophodno skorije novo okupljanje i konkretan početak rada. Sjednicom je presjedavala Refadija Abdić kordinatorka Strukovnih odbora, a kao gost se prisutnim damama obratio i predsjednik SUPCG Nenad Rakočević. Pored tema koje su doticale djelatnost kojom će se baviti ova Asocijacija, razgovor se vodio i o sindikalno socijalnim temama, sa akcentom na zarade, gdje su od sekretarke i predsjednika SUPCG dobile potrebne informacije o trenutnom stanju i planovima rada organa granskog sindikata, kao i očekivanjima o konkretnoj podršci članica ove najnovije Asocijacije.

614