Dragović ostaje bez članstva

Zaposlenima u službama i sekretarijatima Glavnog grada stiglo je obavještenje da se mogu učlaniti u Sindikalnu organizaciju lokalne uprave Podgorice na čijem je čelu Refadija Abdić, šef Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti. Nova sindikalna organizacija je registrovana u februaru, i okuplja zaposlene u stručnim i posebnim službama Glavnog grada – sekretarijati, Direkcija za imovinu i Uprave lokalnih javnih prihoda…

U obavještenju se ističe da im je cilj da stvore uslove u kojima zaposleni imaju zagarantovanu radno-pravnu i materijalnu zaštitu, a prije svega socijalnu sigurnost, kao i obavezno učešće zaposlenih u upravljanju. Refadija Abdić istakla je da su se priključili Sindikatu uprave i pravosuđa Crne Gore koja je pod Savezom sindikata Crne Gore.

Jedan broj zaposlenih u organima uprave Glavnog grada osjetio je potrebu za drugačijim sindikalnim radom, pa smo i ne sluteći da ćemo tako brzo privući pažnju ostalih kolega dobili potvrdu od strane Ministarstva rada i socijalnog stranja da smo upisani u Registar sindikalnih organizacija. Nakon devet mjeseci naša Sindikalna organizacija broji blizu 150 članova, što osnivačkom odboru prije svega imponuje, a onda stvara veću obavezu da dataljnije prati ostvarivanje njihovih prava na radnom mjestu. Naš zadatak ogleda se prevashodno u praćenju i primjeni propisa, rješavanje zahtjeva vezanih za interese članstva, briga o zaštiti na radu i uslovima rada, informisanje članstva o aktivnostima i politici sindikalne organizacije. Takođe, preduzimanje kontinuiranih aktivnosti na poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja članova sindikalne organizacije, a koji će sigurno imati uticaj i na status zaposlenih koji nijesu naši članovi. Prije svega moramo da napravimo procjenu socijalnog statusa zaposlenih i sa tim stanjem upoznamo gradonačelnika. Predstoje nam velike aktivnosti koje su nametnute planom optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020, pa samim tim od nas članovi očekuju da smo na svom zadatku rekla je Abdić.

Predsjednik dosad jedine sindikalne organizacije Glavnog grada Goran Dragović kaže da je nova organizacija formirana iz „razloga samo znanih Refadiji Abdić.

– Ona je formirala sindikalnu organizaciju iz samo njoj poznatih razloga. Sindikati, gdje ih ima više, su pomućeni i svi obećavaju brda i doline, ljudi vjeruju i nikad se ništa ne desi. Šta je pozadina formiranja nove sindikalne organizacije mogu samo da nagađam jer je Abdić bila moja desna ruka sedam godina u izvršnom odboru kaže Goran Dragović.

Goran Dragović kaže kako smatram da je pozadina formiranja nove sindikalne organizacije čisto politička.

– Biti nerazdvojan sa nekim i okrenuti se protiv njega poslije toliko godina, to nije jasno. Možda su njene pretpostavke da će mene ugasiti, ali ona ima malo članova. To što je slala dopise da se učlanjuju kod nje je nejasno, jer što bi zaposleni to radili ako već imaju svoj sindikat. Mi funckionišemo kako treba. U ovaj novi sindikat su većinom ljudi koji su se najviše okoristili o sindikalnu organizaciju kaže Dragović.

Izvor: DAN

840

Ostavite komentar