Državnim činovnicima ponuditi otpremnine do petogodišnje zarade

Državnim činovnicima koji su spremni da napuste posao mogla bi se ponuditi otpremnina u visini trogodišnje ili petogodišnje zarade uz mogućnost da rade isti posao, ali sada u svoje ime i za svoj račun. To bi dovelo do osnivanja hiljade malih preduzeća, koji bi vrlo brzo usisali nove nezaposlene, a za eventualni dio nedostajućih sredstava mogla bi država da im garantuje kod banaka, kazao je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Anđelko Lojpur.

Prilikom rješavanja ovog pitanja trebalo bi naći neku “win-win situaciju”, odnosno rješenje kojim bi bili zadovoljni zaposleni i država.

“Smatram da je višak zaposlenih u državnoj upravi moguće riješiti jedino kombinacijom ekonomske logike i dobrovoljnosti. Vjerujem da bi takav vid restrukturiranja državne uprave, kao već provjeren recept, sigurno podržale i međunarodne institucije. U prilog tezi da na ovaj način startuje novi biznis, povećava se broj malih preduzeća i zaposlenost i izbjegava socijalno raslojavanje, govore podaci da u razvijenim zemljama EU ova preduzeća koja zapošljavaju manje od pet radnika, a nekad samo osnivača, čine preko 90 odsto ukupnog broja”, kazao je Lojpur odgovarajući na pitanje postoji li način da se broj zaposlenih u državnoj upravi smanji, a da budu zadovoljne obje strane, i radnici i Vlada.

Osim o optimizaciji broja zaposlenih u državnoj upravi uz otpremnine, otvaranje sopstvenog preduzeća i eventualne garancije države, trebalo bi, ističe, razmišljati o još jednom receptu, a tiče se zakonske regulative u oblasti radnih odnosa.

“Mislim na iz “socijalizma” naslijeđeni princip doživotnog zaposlenja koji se u zemljama tržišne ekonomije postepeno zamjenjuje ugovornim radnim odnosom na određeno vrijeme. Pokazalo se da tako uređen odnos mnogo kvalitetnije funkcioniše nego sa kolektivnim ugovorima. Radnici su na ovaj način bolje zaštićeni, tako što brže i lakše ostvaruju svoja prava ukoliko dođe do sporova sa poslodavcem. Moramo da stavimo ad akta neke pogubne dugo preovlađujuće dogme koje su u prethodnom periodu izazvale negativne posljedice po crnogorsku ekonomiju. U osnovi moje zalaganje ide ka tome da država mora da ima aktivniju ulogu na tržištu uopšte. To znači da ispravi tržišne nelogičnosti jer se konačno moramo pomiriti sa spoznajom da država može da griješi, ali da tržište griješi više od države”, dodao je.

Naglašava i da je stopa rasta BDP jedan od pouzdanih pokazatelja zdravlja nacionalne ekonomije.

“Crna Gora se sa stopama privrednog rasta od četiri i više odsto, što je u izvještaju za Zapadni Balkan potvrdila i Svjetska banka, našla na čelu regiona i ujedno svrstala u malobrojnu grupu vodećih zemalja”, podsjetio je Lojpur.

626

Ostavite komentar