Fokus grupa u Podgorici o zapošljavanju u javnom sektoru

Nakon održanih fokus grupa u Ulcinju i Bijelom Polju, Institut alternativa okupio je i predstavnike/ce NVO i sindikata iz centralne regije u cilju mapiranja rizika od korupcije i neprimjerenog uticaja prilikom zapošljavanja u javnom sektoru

Učesnici i učesnice fokus grupe Instituta alternativa, održane 28. juna u Podgorici, svojim znanjem i iskustvom dali su doprinos detektovanju potencijalnih rizika u svim fazama zapošljavanja u javnom sektoru. Fokus grupa je okupila više predstavnika/ca nevladinih organizacija koje prate procese zapošljavanja u sektorima obrazovanja, ali i predstavnike/ce sindikata javnih preduzeća i državne uprave.

Teme koje smo otvorili sa učesnicima fokus grupe obuhvatile su:

  • Planiranje zapošljavanja u javnoj upravi, javnim ustanovama i javnim preduzećima;
  • Sprovođenje procedure zapošljavanja;
  • Zaštita prava kandidatkinja i kandidata za posao u javnom sektoru.

Osim desk analize pravnog okvira, nalazi sprovedene fokus grupe pomoći će nam da saznamo više o praksama zapošljavanja u javnom sektoru iz različitih perspektiva i u odnosu na lična i profesionalna iskustva pojedinaca i organizacija. Nalazi prikupljeni analizom pravnog okvira, ali i kvalitativni nalazi prikupljeni kroz održane fokus grupe, poslužiće za izradu interaktivne mape rizika od koruptivnih praksi i neprimjerenog uticaja prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Institut alternativa će u narednim danima na svojim društvenim mrežama objaviti glavne nalaze održane fokus grupe.

Fokus grupu smo organizovali u okviru našeg projekta ’’Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru’’, koji je podržan u okviru programa ’’OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’Base’’, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Ispred Sindikata uprave i pravosuđa CG Fokus grupi je prisustvovao i dao svoj doprinos Saša Šimun, šef pravnog tima sindikata.

561