Počeli sa procesom usklađivanja koeficijenta zarada

Rukovodstvo JP Nacionalni parkovi Crne Gore pristupilo je rješavanju dugogodišnjeg problema – usklađivanja koeficijenata zarada zaposelnima.

NPCG je, kako navode u saopštenju, pristupilo pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova sa predstavnicima Grandskog sindikata uprave i pravosuđa i predstavnicima reprezentativne Sindikalne organizacije, počelo proces rješavanja pitanja usklađivanja koeficijenata zarada u JPNPCG sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru.

„Iako ovo pitanje stoji otvoreno sve od 2016. godine od kada je stupio na snagu Zakon o zaradama službenika u javnom sektoru, ipak nije bilo volje da se ovo pitanje riješi i da se zaposlenima u JPNPCG dodijele koeficijenti u skladu sa Zakonom o zaradama službenika u javnom sektoru. Sadašanje rukovodstvo je prepoznalo da se radi o jednom važnom pitanju koje mora da bude riješeno, pa je u skladu sa tim počeo postupak mirnog rješavanja kokektivnog interesnog radnog spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova“, navode u saopštenju. 

U tom sporu će se uz podršku resornog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstva finansija naći rješenje po kome će koeficijenti složenosti poslova u okviru JPNPCG biti usklađeni sa Zakonom o zaradama službenika u javnom sektoru i na taj način riješiti ovo višegodišenje pitanje od kojeg zavise uslovi rada i kvalitet života zaposlenih u JPNPCG, a koje je godinama držano po strani.

545