Formiran sindikat u Upravi za nekretnine

Zaposleni u Upravi za nekretnine su 21. decembra 2018. godine realizovali pokrenutu inicijativu da se u njihovom organu formira Sindikalna organizacija. Kako bi poboljšali svoj radno-pravni, a posebno materijalni status i lakše realizovali postavljene ciljeve formirali su sindikat.

Za predsjednika Sindikalne organizacije Uprave za nekretnine izabran Mijatović Ranko, dugogodišnni ugledni radnik ovog organa.

Takođe, na osnivačkoj Skupštini jednoglasno je donijeta odluka o pristupanju njihove Sindikalne organizacije Sindikatu uprave i pravosuđa Crne Gore, a samim tim i Savezu Sindikata Crne Gore.

671

Ostavite komentar