Sindikatu Uprave i pravosuđa pristupila novoformirana Sindikalna organizacija Državne revizorske institucije

Juče je na inicijativu zaposlenih došlo je do formiranja Sindikalne organizacije Državne revizorske institucije. Ovaj važan događaj je proistekao iz potrebe da zaposleni u ovako važnom organu u kojem rade unaprijede svoj radni i materijalni položaj kroz način sindikalnog organizovanja odnosno djelovanja.

Za predsjednika Sindikalne organizacije Državne revizorske institucije izabran je Veselin Urošević, dugogodišnji ugledni radnik ovog organa.

Na osnivačkoj Skupštini jednoglasno je donijeta odluka o pristupanju Sindikalne organizacije DRI Sindikatu Uprave i pravosuđa Crne Gore, odnosno Savezu Sindikata Crne Gore.

759

Ostavite komentar