Formirana Sindikalna organizacija zaposlenih u organima lokalne uprave opštine Bijelo Polje

Sindikat uprave i pravosuđa CG pojačan je sa još jednom novom Sindikalnom organizacijom koja nam se pridružila.

Naime, zaposleni u organima lokalne uprave opštine Bijelo Polje svoje nezadovoljstvo radom rukovodstva dosadašnje sindikalne organizacije pokazali su formiranjem nove sindikalne organizacije. Od novog rukovodstva se očekuje da radi u interesu radnika, a ne samo za lične interese kakav je bio slučaj do sada.

Na osnivačkoj skupštini je konstatovano da se mora prići rješavanju prioritetnih problema zaposlenih u opštini, a to su poboljšanje materijalno finansijske situacije i rješavanje stambene problematike.

Za predsjednika novoformirane Sindikalne organizacije organa lokalne uprave  Bijelo Polje izabran je Mirko Zeković.

735

Ostavite komentar