Klicu smijeniti zbog mobinga

Sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Predrag Spasojević pozvao je premijera Duška Markovića da smijeni direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Elvira Klicu zbog brojnih dokazanih zloupotreba i pokretanja neosnovanog disciplinskog postupka protiv Jelene Dragović, stručne saradnice za oblast šumarstva. On je podsjetio da je predsjednica Sindikata i članica Upravnog odbora Nacionalnih parkova Jelena Dragović suspendovana sa posla nakon što je direktora tog preduzeća Elvira Klicu optužila za mobing, navodeći da joj nije dozvoljavao da izlazi na teren, da izbjegava sastanke sa njom, iako mu se, kao predsjednica Sindikata, obraćala nekoliko puta na temu rješavanja stambenog pitanja zaposlenih u NP Durmitor.

Nakon optužbi na račun direktora, Dragovićeva je suspendovana zbog, kako je navedeno, „teže povrede radne obaveze. Protiv nje je pokrenut disciplinski postupak, pored ostalog jer je predložila prodaju sanitarne šume u NP, na osnovu čega je Vlada dala saglasnost i šuma je prodata preduzeću iz Rožaja Wood Procesing. To preduzeće je, kasnije, zbog uvida u loše stanje kupljene šume, tražilo raskid ugovora, pa su NPCG morali da povrate 10.000 eura.

Spasojević je juče sa grupom kolega iz Sindikata uprave i pravosuđa podržao koleginicu Dragović, navodeći da oni neće dozvoliti nikom, pa ni Elviru Klici da se ovako ponaša prema radnicima.

U Crnoj Gori nijedan poslodavac nije odgovarao za nezakoniti otkaz, ali ovog puta nećemo dozvoliti da se to desi. Ovaj čovjek će morati da snosi odgovornost. Veliki broj radnika NPCG je prekršajno kažnjen, a neki su i krivično odgovarali, ali nijesu disciplinski procesuirani u preduzeću. Ipak, Klica se obrušio na našu koleginicu i ne dozvoljava joj da obavlja radne zadatke i da bude dobar predstavnik radnika. Klica pokušava da uništi i sindikat u Nacionalnim parkovima kazao je Spasojević.

On je rekao da je Dragovićeva pokušala da spriječi zloupotrebe u Nacionalnim parkovima zbog čega je predmet odmazde.

Nadionalni parkovi gazduju velikom teritorijom i blagom Crne Gore, a to neko hoće da uništi i iskoristi. Našoj koleginici se ne dozvoljava da izlazi na teren, a šume se sijeku u zaštićenim šumama. Klica je mnogo ljudi zaposlio iz svoje partije (Socijaldemokrate) i svoje porodice, pa se sada obračunava sa nepodobnima. Brojne su optužbe na njegov račun, a samo jedan je primjer da je dao otkaz jednom čovjeku koji nije bio član partije, ali je na poslu ostavio dvojicu koji su počinili isti prekršaj. Pitamo premijera, koji kaže da neki ljudi nanose štetu državi, a evo ga jedan je Klica i da li će on biti sankcionisan? Klica ne samo da bi trebalo, nego je već trebalo da bude smijenjen nakon krivične prijave koju je naša koleginica podnijela protiv njega naveo je Spasojević, juče prije disciplinskog saslušaaa Jelene Dragović, navodeći da šta god bude ishod postupka, Sindikat uprave i pravosuđa ima vjeru u pravosuđe Crne Gore.

Jelena Dragović je izjavila da joj je učinjena velika nepravda, jer je sa svim direktorima koji su bili na čelu Nacionalnih parkova imala izuzetnu saradnju, osim sa Klicom.

– Ja sam njemu kamen spoticanja za neke lične postupke jer sam mu blokirala neke njegove želje i prohtjeve navela je Dragovićeva. Istakla je da je ponižavajuće i uvredljivo da njen rad ocjenjuju nadzornici sa srednjom školom koji nemaju dana iskustva u šumarskoj struci.

– Dokaz da je ovaj disciplinski pokrenut sa ciljem da se onemogući moj zakonit i ispravan rad, jer smetam onima koji hoće da poharaju šumu u NP Prokletije, jeste i činjenica da je otkad sam ja suspendovana sa posla i otkad mi je direktor onemogućio da radim izvršena ubrzana i intenzivna doznaka stabala u nacionalnom parku – kazala je Dragovićeva.

Tvrdi da je bilo nepravilnosti

Direktor Nacionalnih parkova Elvir Klica je kazao da je dolaskom na funkciju u NP Prokletije zatekao stanje koje je davalo osnovanu sumnju da predmetni lokalitet, u određenim segmentima, nije od strane pojedinih zaposlenih i trećih lica korišćen na način dozvoljen zakonima. On je rekao da je zato formirana komisija sačinjena od stručnih lica koja je utvrdila da u NP Prokletije postoje nepravilnosti u radu.

– U njemu su konstatovane brojne nepravilnosti u vezi sa upravljanjem ovim resursom, a odnose se na nezakonito postupanje, kako korisnika državne šume, tako i pojedinih zaposlenih u ovom javnom preduzeću, zbog čega je u prethodnom periodu sproveden određen broj disciplinskih postupaka i iniciran određeni broj krivičnih postupaka kod nadležnih tužilaštava. Četiri postupka su okonačna, od čega je jedan pred sudom, a jedan disciplinski postupak još uvijek je u toku. Nakon sprovedenog postupka, utvrdiće se odgovornost zaposlenih JPNPCG u ovom slučaju.

Disciplinski postupak protiv stručne saradnice za oblast šumarstva u JPNPCG je pokrenut zbog osnovane sumnje zloupotrebe službenog položaja u NP Prokletije zbog teže povrede radne dužnosti. Posebno naglašavamo da disciplinski postupak nije pokrenut protiv predsjednice Sindikata u JPNPCG, već protiv stručne saradnice za oblast šumarstva zbog nezakonitih radnji koje su uočene u NP Prokletije tvrdi Klica.

On je istakao da u NPCG djeluju tri sindikalne organizacije, kao i da djelovanje bilo koje sindikalne organizacije nema nikakve veze sa disciplinskim postupkom koji je pokrenut, već se on odnosi isključivo na nezakonito djelovanje uočeno u NP Prokletije u vezi sa šumsiim eko-sistemima. Odgovorno tvrdim da imenovana nije bila izložena navodnom mobingu u nijednom obliku, kako navodi u svojim izjavama, što mogu potvrditi svi zaposleni u JPNPCG. Ističemo da JPNPCG ima dobru saradnju sa Sindikatima, kao i da ulaže napore u cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih. Takođe, ističemo da smo usaglasili i Kolektivni ugovor i očekujemo da će on uskoro biti u primjeni kazao je Klica.

887

Ostavite komentar