MIJENJA SE STATUT

Glavni odbor Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore donio je odluku da se pristupi izmjenama i dopunama postojećeg Statuta granskog sindikata u cilju unaprijeđivanja i usklađivanja sa novonastalim situacijama i potrebama, kao i potrebnom modernizacijom određenih  odredaba.

Takođe, donijeta je odluka o izgledu i sastavu Radne grupe za izradu Nacrta o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata uprave i pravosuđa, koju čine članovi Statutarne komisije Rajko Lopičić, Jadranka Bojović, Aleksandar Savković, kao i dva pravnika, članovi Glavnog odbora, Saša Šimun i Predrag Spasojević.

Iste izmjene Statuta usmjerene su ka poboljšanju rada, odnosno funkcionisanja Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i njegovih konstituenata, sindikalnih organizacija, kao i eliminisanju nelogičnih, neusklađenih i prevaziđenih članova i odredaba.

Konačna verzija Nacrta, koju definiše Radna grupa, biće poslata svim sindikalnim organizacijama na mišljenje i dopunu, tako da će svi imati priliku da na jedan transparentan način učestvuju i daju svoj puni doprinos jednom od veoma važnih procesa  za naš Sindikat.

Kako je dogovoreno, Radna grupa će naredna zasjedanja zakazati u što skorijem vremenu.

600

Ostavite komentar