Na zadovoljstvo vatrogasaca a posebno građana Andrijevice u Službi zaštite opet aktivno noćno dežurstvo

Delegacija Sindikata uprave i pravosuđa CG obavila je sastanke sa svojim članovima vatrogascima-spasiocima u Službi zaštite i spašavanja Andrijevica, kao i sa predsjednikom pomenute opštine.

Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca CG već nekoliko godina je pokušavao da noćno dežurstvo u Službi zaštite koje je ukinula bivša gradska uprava na čelu sa Srđanom Mašovićem ponovo vrati, odnosno aktivira posle duže vremena unazad. Nerazumna i nezakonita odluka bivše gradske uprave imala je kao posledicu više teških situacija i velike materijalne štete. Dolaskom nove gradske vlasti uspjeli smo odmah dogovoriti da se nanovo uvede treća smjena, tako da se građani ovog grada sada osjećaju sigurno tokom noćnih sati. Takođe, ovaj Strukovni odbor se može pohvaliti i svojim doprinosom u povećanju zarada vatrogascima-spasiocima pomenutog grada koje su u jednom trenutku u skorijoj prošlosti u prosjeku iznosile 250 eura. Sada je taj iznos mnogo veći, tj. njihove prosječne zarade su oko 430 eura sa izglednim povećenjem i u budućem periodu. Naše članove vatrogasce-spasioce informisali smo o pozitivnom toku aktivnosti našeg Sindikata a koje se tiču izmjena Zakona o penzionisanju pod povoljnim uslovima ove kategorije zaposlenih.

Na sastanku sa novim predsjednikom opštine Andrijevica Željkom Ćulafićem kojem su ispred SUPCG pored predsjednka Nenada Rakočevića i predsjednika sindikata opštine Tomislava Kneževića, prisustvovali još i predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović i sindikalni predstavnik vatrogasaca-spasilaca u Andrijevici Milija Kićović dogovoreno je mnogo značajnih stvari.

Pored najvažnijeg dogovora uvođenja treće smjene, predsjednik Ćulafić je obećao zapošljavanje nekoliko još prijeko potrebnih, novih vatrogasaca-spasilaca. Obećanja su išla takođe u nabavci nove i obnavljanju loše i zastarele opreme, kao i nabavci dodatnih vozila za ovu važnu gradsku službu. Dogovorena je u budućnosti saradnja koja je u prošlosti zaostajala, a tiče se pregovaranja i usaglašavanja Kolektivnog ugovora kod poslodavca za sve zaposlene u opštini, gdje će se uvećati mnoga prava radnika u odnosu na postojeća. Mora se istaći dobra volja kod novog gradskog rukovodstva što se tiče rješavanja svakog aspekta problematike radnika ove lokalne uprave i pružanje pomoći gdje god je to potrebno.

1.768