NASTAVAK PREGOVORA OKO POVEĆANJA ZARADA U JAVNOM SEKTORU

Ministar finansija dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa generalnim sekretarima Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata Crne Gore, Srđom Kekovićem i Markom Nikčevićem. Sastanku su prisustvovali i predstavnici sindikata prosvjete i uprave i pravosuđa, Zvonko Pavićević i Duško Zarubica.

Sastanak je bio prilika da sagovornici nastave dijalog oko aktuelnih pitanja od zajedničkog interesa, koji se odnose na poboljšanje životnog standarda svih zaposlenih u javnom sektoru Crne Gore, i to, prije svega, kroz adekvatnije, transparentnije i efikasnije uređenje tržišta rada, te racionalnije i odgovornije trošenje budžetskih sredstava.

U tom smislu, akcenat u razgovorima stavljen je na definisanje prioritetnih principa djelovanja radnog tima zaduženog za suzbijanje sive ekonomije na tržištu rada, a kojeg čine predstavnici Ministarstva finansija, Poreske uprave, Uprave za inspekcijske poslove, kao i obje sindikalne centrale. Dogovoreno je da Radni tim sa aktivnostima počne već sjutra, te da u kontinuitetu i efikasno kontroliše i najstrožije sankcioniše sve one koji krše osnovna prava iz radnog odnosa. Radni tim je u obavezi da priprema izvještaje, kroz koje će blagovremeno i redovno informisati Komisiju za suzbijanje sive ekonomije o postignutim efektima svoga djelovanja, kako bi se ovom pitanju posvetila puna pažnja.

Ministar Žugić je istakao da ovaj tim, kao i Komisija, mora svoj rad bazirati na principima neselektivnosti i pune transparentnosti, te da će svi oni koji krše prava iz radnih odnosa biti najstrožije sankcionisani.

Na sastanku je dogovoreno da se rad na usaglašavanju teksta Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru nastavi u okviru posebne Radne grupe, koju čine predstavnici Vlade i sindikata, te da će, po koncipiranju teksta Zakona, isti biti upućen Socijalnom savjetu, a potom Vladi, na razmatranje i usvajanje.

Takođe, dio sastanka bio je posvećen zahtjevima sindikata za povećanje zarada i politici zarada u javnom sektoru u kontekstu kreiranja pravednijeg sistema kroz pomenuti Zakon o zaradama u javnom sektoru, kao i kroz unutrašnje i rezerve u Budžetu. Ministar Žugić je istakao da je, sa aspekta pozitivnih trendova u fiskalnoj i makroekonomskoj sferi, realno očekivati veoma skoru budžetsku ravnotežu, koja će značiti prostor za razmatranje zahtjeva za povećanjem zarada.

Na sastanku je, takođe, usaglašen stav da pitanje politike zarada mora biti u fokusu svih resornih ministrarstava, s obzirom na činjenicu da budžetski potrošači kreiraju politike u resoru za koji su zaduženi i usklađuju obim prava koja proizilaze iz propisa sa raspoloživim budžetskim sredstvima, dok je Ministarstvo finansija organ koji ima servisnu ulogu u ukupnom prosecu budžetiranja Države i obavezu da budžetske korisnike upozna sa ograničenjima i fiskalnim pravilima koje definiše važeća regulativa. U tom smislu je dogovoreno održavanje sastanka predstavnika resornih ministarstava, sindikata i Ministarstva finansija.

466

Ostavite komentar