OTVARANJE SOMATOPEDSKOG I TIFLOLOŠKOG KABINETA

U petak, 27. decembra 2013. godine u 09.00 časova u Ustanovi otvoren je somatopedski i tiflološki kabinet.
Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore opremio je kabinete potrebnim didaktičkim sredstvima za djecu sa motornom smetnjama i za djecu sa oštećenjem vida. U kabinetu će raditi defektolozi, somatopedi i tiflolozi koji će pružati usluge učenicima u Resursnom centru „Podgorica ”, učenicima u inkluzivnom obrazovanju i u okviru rane intervencije.
Otvaranju kabineta prisustvovali su: Duško Zarubica, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa CG, Milka Bajić, predstavnica Sindikata uprave i pravosuđa CG i ambasadorka Ukrajine Oksana Sljusarenko.

449

Ostavite komentar