Nema povećanja plata i poštovanja kolektivog ugovora

Juče u kasnim popodnevnim satima  je održan sastanak predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa sa delegacijom Ministartva finansija na čelu sa Ministrom Novicom Vukovićem.

Glavna i prioritetna tema je bila uvećanje zarada za zaposlene u javnoj upravi u skladu sa odredbama Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Predstavnici sindikata Nenad Rakočević predsjednik sa saradnicima Refadijom Abdić i Sašom Šimunom su izrazili veliko nezadovoljstvo resornim Ministarstvom finansija i same Vlade inertnim odnosom i odnosom nepoštovanja prema našem, a poznato je i prema ostalim sindikatima, gdje su zakašnjelom reakcijom koja je bila ranije obavezujuća izazvali veliki revolt sindikalnog članstva i svih radnika Crne Gore.

Iako su odredbe Granskog kolektivnog ugovora uslovne za uvećanje zarada za najmanje 10 % od januara 2024 godine, iako su i ovi razgovori bili obavezujući, te trebali da se održe mnogo prije donošenja budžeta, nismo dobili nama adekvatan odgovor osim da nema sredstava za uvećanje zarada, kao i da se uvećanja za čitav javni sektor planiraju u nekom dužem nepreciznom vremenskom periodu.

Ministru finansija je više puta istaknuto predizborno obećanje uvećanja plata u okviru programa Evropa 2 koje je po najavama trebalo da se realizuje sa početkom 2024 godine, ali prema njima utemeljenim obrazloženjem odgovorili su u smislu nedostaka novca i nemogućnosti bilo kakvog skorijeg uvećanja plata.

Na veoma konstruktivnom i korektnom sastanku otvoreno je prezentovano da je Vlada svjesna gdje svako pojedinačno uvećanje zarada sa sobom vuče i uvećanja zarada čitavog javnog sektora, a sa druge strane su od strane predstavnika sindikata upoznati da su upravo u okviru te problematike, a u skladu sa obećanjima i potpisanim aktima sindikati javnog sektora zakazali sastanak u ponedeljak gdje će se dogovoriti o budućnim zajedničkim koracima i aktivnostima, odnosno da se prema ovom velikom zajedničkom problemu krene u mnogo većem broju i sa većom snagom.

U daljem dijelu razgovora dogovoren je dalji kontinuitet započetog rada na zajedničkoj Stambenoj zadruzi „Odgovrnost“, a potvrđeno je da su sredstva za istu obezbjeđena budžetom.

Razgovor se vodio i povodom aktuelne teme potraživanja za prevoz od 2008 do 2015 godine, gdje smo dobili odgovor da će Vlada zauzeti stav da za ista nemamo pravo.

Naši poslodavci moraju da su svjesni da je svaka Vlada, Vlada kontinuiteta te su tako i naslijeđene obaveze i potpisani akti imperativni i obavezujući, a trenutno se po istim pitanjima pokazala sa njihove strane velika neodgovornost i nepoštovanje.

Ministru Vukoviću je takođe sa naše strane potvrđeno da ukoliko ne bude reakcije od Premijera Spajića, nećemo odustati od najavljene krivične prijave protiv Ministarke rada Naide Nišić, koja svojim postupanjem u vidu zaštite nezakonitih radnji i krivičnih djela u njenom ministartvu i van njega ustvari kompromituje čitavu Vladu i najavljuje da će predizborno najavljena borba proitiv kriminala i takvih pojedinaca sa akcentom u državnoj upravi biti lažno obećanje.

432