NOVA RJEŠENJA SA FEBRUARSKOM PLATOM

Na sastanku predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, odnosno Strukovnog odbora zaposlenih u sudovima i tužilaštvima Crne Gore, Šušić Milenka, Đukić Dejana, Jovović Miloša i Rakočević Nenada sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, održanom u ponedeljak 5. februara, došlo je do potvrde već dogovorenog tj. da će varijabila biti uvrštena u koeficijent.

U skladu sa prethodnim dogovorom, da podjela rješenja sa uvećanim koeficijentom bude sa januarskom platom, na sastanku smo informisani od strane Predsjednice, da Ministarstvo finansija zbog određenih tehničkih stvari i usklađivanja, nije bilo u mogućnosti da da saglasnost za koeficijente za mjesec januar, nego da će to biti uplaćeno sa mjesecom februarom.

Takođe smo na sastanku informisani da će neisplaćena januarska varijabila biti naknadno isplaćena, što opet zavisi od Ministarstva finansija, tako da ovim putem, mi prisutni sa sastanka, izražavamo sumnju da će to biti ispunjeno, iz razloga jer upravo i ovo zavisi od Ministarstva finansija, koje u posljednje vrijeme prema javno dostupnim informacijama u skladu sa mjerama štednje bukvalno smanjuje troškove gdje god stigne.

Pored navedenih tema razgovaralo se još i o stambenoj problematici, načinu rješavanja iste u budućnosti na teritoriji cijele Crne Gore, zatim o načinu i učešću sindikata u raspodjeli 130 planiranih stambenih jedinica u Podgorici, kao i o veoma lošim uslovima i visokim cijenama kvadrata s obzirom na veoma male i prezadužene plate sudske administarcije, koja se na taj način dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na sudije. 

Takođe je Predsjednica obećala da će pokušati da riješi visinu koeficijenta za kurire dostavljače i ostalo uslužno osoblje koje radi u Osnovnim sudovima Nikšić, Bar, Ulcinj i Herceg Novi na način kako je to riješeno u ostalim sudovima na teritoriji države.

886

Ostavite komentar