OBAVJEŠTENJE članovima Sindikata Uprave i pravosuđa Crne Gore

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da je dana 26. juna 2017. godine Ministarstvo javne uprave dalo na javnu raspravu Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Javna rasprava traje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Imajući u vidu značaj ovoga zakona, kako bismo blagovremo reagovali na sve eventualne manjkavosti u Nacrtu, pozivamo Vas da se upoznate sa tekstom Nacrta i da nam potom dostavite sve Vaše primjedbe i sugestije, nakon čega će Sindikat Uprave i pravosuđa Crne Gore, po usaglašavanju pristiglih materijala dostaviti Ministarstvu javne uprave objedinjen tekst primjedbi.

Vaše sugestije i primjedbe treba da dostavite predsjedniku Sindikata Uprave i pravosuđa najkasnije do 10. jula 2017. godine, na mail supcg@sindikat.me

Tekst Nacrta Zakona o državnim službenicima i namještenicima možete preuzeti OVDJE

S uvažavanjem,

Sindikat Uprave i pravosuđa Crne Gore.

492

Ostavite komentar