OBAVJEŠTENJE povodom odgovora Predraga Spasojevića na reagovanje Udruženja sudija

Poštovani, kako ste vi stali u zaštitu svojih kolega, dozvolićete da to isto pravo ima i sindikat, odnosno ja kao njihov predstavnik. Upravo razlog našeg okupljanja jeste ono što ste vi naveli u svom reagovanju, a to je da se zaštiti načelo nepristrasnosti, nezavisnosti i ugleda sudijske funkcije. Sviđa mi se što ste ipak uočili da se radi o konkretnom slučaju a ne o generalnom stavu u pravosuđu, a i o tome možemo da progovorimo. Nosioci pravosudnih funkcija su i tužilac koji se ovih dana privodi na saslušanje u specijalno policijsko odjeljenje, sudija koji je optužen za korupciju,itd.., što će reći da i u najkvalitetnijem žitu ima kukolja, odnosno i nosioci pravosudnih funkcija su ljudi sa svim svojim vrlinama i manama, a  kada to sve premažemo pomadom ( MIL-POP) nažalost javnost dobija iskrivljenu sliku stanja u pravosuđu.

Ja vama nisam kriv što vi vidite u mojoj izjavi ono što vam prvo pada na pamet,( a zašto ste baš to pomislili ?) ali za sve što sam rekao imam i argumente i dokaze. Najčešće kada neko nešto uradi, to negira čuvenom rečenicom  “ Imate li vi dokaze za to?“ . E pa poštovana  mi želimo nezavisno pravosuđe jednako koliko i vi, te iz tog razloga protestvujemo protiv rada postupajuće sudkinje Sonje Keković. Ugled, autoritet, profesionalizam i čast se izgrađuje postupcima, a ne dobijanjem moći da se nekome odlučujuje o sudbini.

Kao prvo, iako se oštećeni jasno na ročištu izjasnio da ga nisu mučili okrivljeni službenici već neki drugi , ona nalazi razlog i navodne dokaze da ih osudi po 6 mjeseci zatvora, a nikako ne pokušava da nađe dokaze za našu bivšu koleginicu koja je krala novac iz kase osuđenika te ju oslobođa, a kao što sam naveo toj koleginici je tetka visoki funkcioner u državnm tužilaštvu,( kakva slučajnost) ovo je lako provjerljiva istina.

Kao  drugo, ja sam naveo u svojoj izjavi da se sa tužiocem Turković Milisavom sastaje prije i poslije održanih ročišta u lokalima u Danilovgradu, a što je i navedeno u zahtijevu za izuzeće.  Izuzmite video nadzor sa pomenutih lokala pa će te i sami vidjeti, a ja ću vam obezbjediti svjedoka za to koliko god hoćete.  A ako se neko toliko često sastaje u kafanama, u radno vrijeme, na očigled javnosti, ne vidim ništa tu uvredljivo, ali će te se složiti da onda postoji mogućnost da se utiče na sudiju osim na ročištu i van njega .

Kao treće, demonstrirali ste očigledno nepoznavanje stanja u ZIKS-u. Brojni izvještaji međunarodnih organizaicja koje se bave stanjem u našem zatvorskom sistemu, izvještaj  Zaštitnika ljudskih prava CG, pa i sami zaključak Vlade Crne Gore da u zatvoru nedostaje veliki broj zaposlenih kako bi se ispunili  EU standardi, kao i zadnji izvještaj Zaštitnika  da  svaki drugi zatvorenik pati od nekog mentalnog poremećaja ili bolesti, jasno ukazuje da je tamo rad postao sve teži. Pored toga sa presudama i pritiskom tužilaštva na zaposlene, koji se sa svim tim nedaćama bore je nejasan, te smo stekli utisak da za sve dosadašnje objavljene torture koje su nekažnjene ili kažnjene malim kaznama treba da plate zaposleni u ZIKS-a, a ako nije tako neka nam neko objasni drugi razlog.

Zašto ste vi prvi zaključak izveli da je neko povezivao kriminalne strukture sa pravosudnim funkcijama, ja to ne znam, kada sam ja jasno rekao da ovakav odnos tužilaštva i postupajuće sudije, u ZIKS-u najviše odgovara kriminalnim grupama. Morate znati da je samo u prva dva mjeseca ove godine sprovedeno 95 disciplinskih postupka protiv zatvorenika u KPD-omu, od koji najviše za odbijanje naređenja, a što je osnov za zakonitu primjenu sredstava prinude, ali danas zaposleni to izbjegavaju zbog situacije u kojoj bi mogli da se nađu. Prije samo nekoliko godina ovaj broj disicplinskih prekršaje nije bio dostignut ni za godinu dana, što će reći da podizanjem optužnica protiv zaposlenih za ono što su uradili u redovnom radu, proporcionalno raste broj prekršaja zatvorenika, te se dovodi u pitanje bezbjednost svih zaposlenih u ZIKS-u i sama svrha kazne zatvora. Zatvor postaje jedna vrsta akademije za kriminalce u kojoj će oni svojim neformalnim sistemom preuzeti kontrolu unutrašnjeg upravljanja. Sada oni znaju da imaju punu podršku tužilaca i sudija za podsticanje nediscipline u zatvoru. Primjer je kada su naši službenici postupili u skladu sa zakonom i primjenili prinudu, koja je od strane uprave ZIKS-a i Zaštitnika ljudskih prava ocijenjena kao zakonita i srazmjerna, tužilaštvo podiže optužnicu protiv njih zbog mučenja? Molim vas da nam objasnite kako da primjenimo sredstva prinude kada smo napadnuti a da se prilikom toga ne nanesu bilo kakve povrede, i da li je to moguće?

Nikakvu štetu mi ne želimo da nanesemo pravosuđu, već naprotiv da se vi pozabavite konkretnim slučajem. Da nismo protestvovali protiv konkretnog sudije o ovome ne bi imali ni priliku da skrenemo pažnju javnosti, a prije svega smo se obratili  Vrhovnom državnom tužiocu i predsjednici Vrhovnog suda da o ovome porazgovaramo i da se posavjetujemo, na šta nam ni do danas nije odgovoreno. Složićete se sa nama da je Viši sud zatrpan predmetima i da u tolikom poslu može da pogriješi, a kada on presudi  tada je već kasno da o ovom diskutujemo jer je presuda pravosnažna.

Mi smo na istom zadatku, da obezbjedimo funcionisanje države u pravnim okvirima i to treba da radimo zajedno, te ovo postupanje zaposlenih nije usmjereno protiv pravosuđa već je veoma konkretno.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZIKS-A

PREDSJEDNIK

SPASOJEVIĆ PREDRAG

637

Ostavite komentar