OBAVJEŠTENJE vezano za sastanak sa ministrom pravde održanom 5. 02. 2018. godine

Poštovane kolege,
U ponedjeljak, 05.02.2018. godine održan je sastanak sa ministrom pravde Crne Gore, g-dinom Zoranom Pažinom, povodom zahtjeva radnika ZIKS-a vezanih za radno-pravne odnose. Osim gospodina Pažina, sastanku su prisustvovali sekretar ministarstva, gđa Nada Stanišić, direktorica direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, gđa Nataša Radonjić i direktor ZIKS-a, gdin Milan Tomić. Ispred sindikata radnike su predstavljali član skupštine Sindikalne organizacije ZIKS-a, Časlav Leković, predsjednik Sindikalne organizacije ZIKS-a, Predrag Spasojević, predsjednik skupštine Sindikalne organizacije ZIKS-a, Pavić Radović i predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević.

Ovom prilikom vas obavještavamo da smo predložili organizaciju sastanka sa radnicima ZIKS-a, na kojem bi sa Ministrom mogli direktno da razmijenimo argumente i mišljenja. Ministar je izjavio da za tim trenutno ne postoji potreba i da smatra da sve što je rekao nama (“sindikalnim predstavicima”), kao da je rekao kolegama, te da vam možemo prenijeti njegove stavove po osnovu naših zahtjeva, što ovim putem i činimo. Kao posebno bitno izdvajamo sledeće:

– Ministar je prihvatio predlog predstavnika sindikata da se pitanje penzione problematike zaposlenih u ZIKS-u reguliše izmjenama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti (koje su u toku), te da će on podržati predlog Radne grupe za izradu zakona i za njega glasati na Vladi;

– Ministar je prihvatio predlog predstavnika sindikata da se izmjenama Zakonom svi zaposleni u ZIKS-u prepoznaju kao zatvorsko osobljekako bi na jedinstven način ostvarivali prava po osnovu rada i naložio da radna grupa za izmjenu Zakona uvrsti to rješenje u predlog Zakona;

– Prihvaćeno je da u radu Radne grupe za izradu novog Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti učestvuje predstavnik sindikata ZIKS-a (prethodno je planirano da “učestvujemo” samo putem pisanih predloga i dopisa Radnoj grupi);

– Dogovoreno je da se ubrza i konkretizuje rad na izradi Kolektivnog ugovora, kako bi se isti usvojio u razumnom roku (da se u narednih 15 dana pripremi finalni tekst Nacrta kolektivnog ugovora);

– Dogovoreno je da se aktuelizuje pitanje stambene problematike, tj da se formira komisija ili radna grupa koja bi  izvršila raspodjelu postojeća 4 stana u zgradi na Starom aerodromu.

Konačno, dogovoreno je da se komunikacija između Sidnikata ZIKS-a i Ministarstva pravde u narednom periodu značajno unaprijedi, da ne bi dolazilo, kao u prethodnih godinu i nešto dana, da usled izostanka komunikacije (naglašavamo da ona nikada nije prekinuta od strane sindikata, već da su u kontinuitetu izostajali odgovori na naše zahtjeve i dopise) nemamo pravovremene informacije. U sklopu toga, Ministar je naglasio da za dva mjeseca organizujemo novi sastanak sa njim, kako bi smo analizirali šta je sve urađeno u međuperiodu.

Poštovane kolege, nakon održanog sastanka sa Ministrom pravde i njegovim timom, naši utisci su da postoji raspoloženje za rješavanje naših bitnih pitanja, te da stoga i dalje moramo biti istrajni, uporni i složni u našim zahtjevima, jer samo tako možemo unaprijediti naš status (što se uostalom pokazalo i u svim akcijama do sada).

Ovom prilikom posebno želimo da se zahvalimo kolegama koji pokazuju konstatno zalaganje i vjeru u borbu za interese svih nas, a koji su u četvrtak (01.02.2018.) došli ispred Minstarstva pravde kako bismo zajedničkim snagama izdejstvovali sastanak kod Ministra. To se pokazalo kao odlučujući korak koji je i doveo do današnjeg sastanka.

U tom duhu, koristeći sve legalne i legitimne sindikalane aktivnosti, neophodno je da nadalje, svi zajedno, još snažnije nastavimo našu borbu i zalaganje i pred drugim institucijama sistema (ako bude potrebno i protesti ispred vlade i minisrastva finansija), kako bi ostvarili sve ono što smo usaglasili sa našim resornim Ministrom i njegovim timom.

Sindikalna organizacija ZIKS-a

Predsjednik

Spasojević Predrag

653

Ostavite komentar