OBRATITI VEĆU PAŽNJU NA ZAŠTITU RADNIH PRAVA ROMA

NVO Kuća je dana 18. i 19. novembra u Podgorici realizovala dvodnevnu obuku za sindikalne aktiviste na temu istorije i kulture Roma i podizanja svijesti o značaju zastupanja njihovih radnih prava u okviru projekta „mladi Romi – pravo na dostojanstveni rad“, koji sprovodi NVO Savez za djecu i mlade – KUĆA.

Cilj obuke je bio upoznavanje sa kulturnim specifičnostima Roma, suočavanje sa predrasudama i preispitivanje tradicionalnih kulturoloških modela na kojima počiva percepcija pripadnika romske populacije, kako bi se kod većinskog stanovništva, u ovom slučaju sindikalaca, što jasnije osvijetlio položaj u kojem se Romi nalaze, a oni podstakli na veću posvećenost zastupanju radnih prava ove najmarginalizovanije grupe u društvu.

Po riječima organizatora i izvršnog direktora NVO KUĆA, Pavića Radovića, tako nešto je jedino moguće kroz međusobni dijalog i (spo)razumijevanje, kroz poznavanje onog drugog kao istovrijednog i jednako važnog: „Motiv za pokretanje ovako specifičnog projekta je  globalni trend umanjivanja prava po osnovu rada kod zaposlenih, gdje su, po najsvježijim istraživanjima, mladi, manjine i migranti u najvećem riziku. I u Crnoj Gori svjedočimo da sve više mladih obavlja poslove po osnovu različitih kratkoročnih ugovora, u sivoj zoni, ili na crno. Mladi Romi predstavljaju posebnu grupu u riziku, s obzirom da oni, usled niza ograničavajućih okolnosti, obavljaju nekvalifikovane ili niskokvalifikovane poslove, teda ni sami nijesu u adekvatnoj mjeri upozati sa svojim pravima. Zato nam je namjera da u prvom dijelu ovog projekta, kod sindikalnih aktivista, kao onih kojima je zaštita prava zaposlenih u opisu radnog mjesta, podignemo svijest o problememima diskriminacije i segregacije kojoj su Romi izloženi.“

U okviru obuke realizovano je šest radionica, koje su vodili Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda Crne Gore, Vesna Delić dr Antropologije i Etnologije, Elvis Beriša, izvršni direktor romske organizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ i Pavić Radović iz NVO KUĆA. Obukama je obuhvaćen širok spisak tema, od međunarodnih i domaćih pravnih propisa koji afirmišu prava Roma, i primjera dobrih praksi, preko običaja, kulture i istorije Roma, njihovog trenutnog statusa u crnogorskom društvu, težnji i prepreka, do uloge sindikata u poboljšanju uslova njihovog života kroz zastupanje prava po osnovu rada.

Obuci su prisustvovali predstavnici Sindikata medija, Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, JKP Čistoća Podgorica, Glavnog grada, Sindikata Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Sindikata Prosvjete i Uprave policije.

Jedna od učesnica obuke, Kristina Pašić iz Sindikata medija Crne Gore, kaže da je kao mlada osoba, koja je godinama i sama obavljala sezonske poslove, svjesna sam svih problema sa kojima se svakodnevno ljudi susreću: “Ideal dostojanstvenog rada nam je još uvijek izuzetno daleko, a borba za njegovo dostizanje nikako da dobije potrebnu snagu. U takvoj radnoj okolini fakat je da se sa ovim problemima u mnogo većim razmjerama svakodnevno susreću pripadnici ranjivih grupa kao što su Romi. Kako nama, tako i njima, potrebna je dodatna edukacija o pravima zagarantovanim Zakonom o radu, ali smatram da im je posebno bitna pomoć sindikalnih organizacija. Kolektivna podrška, osim jakog osjećaja pripadnosti, svakako da bi dala i bolje rezultate i to dugoročno, što je najbitnije. Upravo iz tog razloga, svaku aktivnost usmjerenu ka ostvarivanju ovog cilja, a ovaj seminar je jedna od njih, smatram od izuzetnog značaja, ne samo za Rome već za društvo u cjelosti. Napredak jednog društva uslovljen je jednakim pravima svi njegovih članova.“

Projekat „Mladi Romi – pravo na dostojanstveni rad“ nastavlja se u decembru, kada će se za zaposlene mlade Rome organizovati obuke vezane za ostvarivanje prava po osnovu rada. Projekat je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

750

Ostavite komentar