Višak uglavnom “šefovi”

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa (SUP) Nenad Rakočević kazao je da su im očekivanja od nove Vlade, prema najavi iz espozea mandatara, velika. On smatra da se prvo mora reformisati pravosudni sistem da bi se najavljeni planovi uspješno počeli, ukazujući na nedavni izvještaj Državne revizorske institucije o pravosuđu sa negativnim ocjenama.

“Saglasni smo sa planom ukrupnjavanja resora u određenom dijelu. U prošlosti je najvažnije bilo uhljebiti određenu kategoriju ljudi na funkcionerske dobro platežne pozicije, pa se pristupilo razlaganju resora i organa na više njih, samim tim dobijali smo veća opterećenja na budžet države, a taj neki po zvanju šef često se dešavalo da nije imao nikog od podređenih. Slažemo se sa tim da pozitivna kvalitetna organizaciona rješenja državne uprave treba tražiti u primjerima uspješnih država. Međutim, mora se istaći neslaganje da se resor rada integriše u Ministarstvo ekonomskog razvoja. Razlog je velik broj složenih i važnih djelatnosti koje potpadaju pod to ministarstvo, za koje jeste potrebna racionalizacija. Ukrupnjavanje organa ne smije uzrokovati negativne posljedice na prava zaposlenih. Prvenstveno se tu misli na gubitak radnog mjesta, visinu zarade, zvanje, povezivanje radnog staža i ostala radna prava koja su zagarantovana našim i međunarodnim zakonima i propisima”, kazao je Rakočević.

Nije se cijenio kvalitetan radnik, već podoban

On smatra da se mora odmah ući u preispitivanje svih dosadašnjih “protivzakonitih i nelogičnih odluka i postupaka”.

Nelogično je, kako navodi, da se kvalitetan radnik manje cijenio od neradnika koji je na kraju i zaposlen preko sumnjivih relacija, dok su “nezakonitosti evidentne i svima svakodnevno bile dostupne i ispred očiju”.

“Primjera radi, dobar dio funkcionera živio je u uslovima koji nisu ekvivalentni njihovim javno prikazanim zaradama, a običan zaposleni javne uprave je sav u dugovima i grca da preživi”, pojasnio je Rakočević.

On je kazao da su posljednjih godina aktivno učestvovali u realizaciji plana optimizacije javne uprave, te da su potpuno suprotni stavovi Vlade tada kada je bio prepoznat evidentan višak zaposlenih u javnom sektoru i poslednjih mjeseci kada se “na sumljiv način zapošljava veliki broj ljudi”.

“Kakva će reakcija buduće Vlade na ovu pojavu biti ne znamo, ali ako ta nova zaposlenja budu ugrožavala budžetsku održivost i finansiranje zarada zaposlenih javne uprave, nećemo praviti probleme u najavljenim procesima reorganizacije i racionalizacije”, poručio je Rakočević.

Izvor: Vijesti

806

Ostavite komentar