ODGOVOR Ministarstva javne uprave Sindikatu Uprave i pravosuđa Crne Gore na dostavljene sugestije i komentare na Nacrt plana optimizacije javne uprave za period 2018. – 2020. godina

ODGOVOR Ministarstva javne uprave Sindikatu Uprave i pravosuđa Crne Gore na dostavljene sugestije i komentare na Nacrt plana optimizacije javne uprave za period 2018. – 2020. godina

624

Ostavite komentar