Za vatrogasce 650 hiljada

Izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koje su ušle u skupštinsku proceduru, utvrđeni su koeficijenti za nova zvanja koja do sada nijesu bila prepoznata u zakonskom tekstu. U Ministarstvu finansija tvrde da će fiskalni efekat uvođenja novih zvanja biti približno neutralan jer se na jednoj strani prave uštede, a na drugoj trošak. Ovo je četvrta izmjena ovog zakona, koji je donesen u ljeto 2015. godine, a traži se da bude uvrštena na dnevni red skupštine po ubrzanoj proceduri.

Uvedeno je zvanje glavnog pregovarača, za koga je predložen koeficijent 22,48, zamjenika glavnog pregovarača za pravnu tekovinu EU – 19,89, zamjenika glavnog pregovarača nacionalnog IPA koordinatora – 19,89, savjetnika glavnog pregovarača, savjetnika zamjenika glavnog pregovarača i savjetnika zamjenika glavnog pregovarača nacionalnog IPA koordinatora svi sa koeficijentom 15,56, samostalnog savjetnika jedan u kancelariji zastupnka Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava 10,81.

Uvedeni su i novi koeficijenti članova disciplinske komisije i komisije za žalbe – 15,56. Za novo zvanje vatrogasca spasioca koeficijent je utvrđen na 5,1, a u obrazloženju zakonskog teksta se navodi da je u obzir uzeta specifičnost i težina ovih poslova. U obrazloženju prijedloga zakona je naveden i pojedinačni fiskalni uticaj.

– Za zarade članova disciplinske komisije i komisije za žalbe u budžetu je obezbijeđeno 50.000 eura do kraja godine, dok je na godiššnjem nivou fiskalni efekat 201.000 eura. Za vatrogasce spasioce u opštinama biće potrebno izdvojiti na ime povećanja zarada 325.000 eura do kraja ove godine, a na godišnjem nivou 650.000 eura – oko 99 eura po jednom vatrogascu spasiocu – izračunato je u obrazloženju ovog zakona.

Tvrdi se takođe da se za zarade za zvanja predviđena dopunom uredbe o kabinetu premijera, odnosno glavnog pregovarača, zamjenika, savjetnika… predviđa godišnja ušteda, koju, kako tvrde, sada nije moguće precizno utvrditi. Iz Vlade podsjećaju na izmjene zakona kojima su uvedena nova zvanja.

– Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji stupa na snagu 1. jula tekuće godine, i o zaštiti i spašavanju koji je stupio na snagu u julu prošle godine, o državnim službenicima i namještenicima, dopuni uredbe o kabinetu predsjednika Vlade, uvedena su nova zvanja – objašnjavaju iz Vlade.

Iz Ministarstva finansija su objasnili da su izračunali da će dugoročno imati pozitivan fiskalni efekat.

– S obzirom na to da na nekim pozicijama imamo uštedu, a na nekim zbog novih zvanja i uvođenja koeficijenta imamo dodatni fiskalni rashod. Kad se to preračuna, dobijamo prilično neutralni fiskalni efekat. Dugoročno se očekuje pozitivan efekat – kazali su ranije iz Ministarstva finansija.

641

Ostavite komentar