Održan drugi sastanak Radne grupe za izradu Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama GKU za oblast uprave i pravosuđa

Nakon prvog sastanka Radne grupe za izradu Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, formirane rješenjem ministra Ministarstva finansija i socijalnog staranja od 09.11.2021. godine, koji je održan dana 22.11.2021. godine, u utorak 30.11.2021. godine održan je i drugi sastanak pomenute Radne grupe. Na višečasovnom sastanku nastavljeno je usaglašavanje novih i konkretnih rješenja kojima se na pravedniji i kvalitetniji način rješava niz prava od interesa za naše zaposlene, članove sindikata SUPCG.

Takođe, u cilju hitnog rješavanja problema obračuna i isplata naknada po osnovu pripravnosti i dežurstva za sudove i tužilaštva pronađeno je zakonito rješenje i nesporan pravni osnov da se isto pitanje privremeno, tj. do početka primjene izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, reguliše u najkraćem roku, Odlukom Vlade. Na sastanku je utvrđen predlog Odluke koji će ministarstvo sjutra poslati Odboru za zakonodavstvo, a odmah nakon toga Vladi na usvajanje. Istom odlukom se pitanje dežurstva i pripravnosti reguliše kao i u ranijem periodu, s tim što je proširen spisak na sva zvanja koja faktički obavljaju dežurstvo i pripravnost.

Takođe, juče je pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova održano pripremno ročište po osnovu predloga Sindikata uprave i pravosuđa za mirno rješavanje kolektivnog spora u vezi sa neisplaćenim naknadama za obavljeno dežurstvo i pripravnost, počev od 01.06.2021. godine do danas. Na istom su predstavnici sindikata obrazložili osnovanost predloga i iznijeli svoje zahtjeve. Vezano za ovo pitanje, na sastanku sa predstavnicima Ministarstva je konstatovana nespornost rješavanja ovog pitanja mirnim putem i obavljene su konkretne razmjene mišljenja i dogovori oko stavki koje su usmjerene na kvalitetno i brzo rješavanje problema isplate. Što se tiče pojedinosti vezanih za ovo pitanje precizno ćemo upoznati sve kojima nisu isplaćene ove vrste dodataka sa detaljima kada i na koji način će biti obeštećeni, kada ubrzo dođe taj trenutak.

O svim daljim aktivnostima i konkretnim informacijama vezanim za pitanje dežurstva i pripravnosti zaposlenih u sudovima i dežurstvima, kao i nastavku pregovora GKU, članstvo će biti blagovremeno informisano.

1.011