Sindikat uprave i pravosuđa traži sledeće odgovore…

Sindikat uprave i pravosuđa CG je kao pripremu za pregovaranje izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora  od Ministarstva Finansija i socijalnog staranja, odnosno od ministra Milojka Spajića, kao ministarstva koje ima vodeću ulogu u ovim pregovorima tražio da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. List Crne Gore “Broj 44/12 i 30/17) dostave sledeće odgovore:

  • pojedinačno imenom i prezimenom ko je sve od zaposlenih u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja od 2015. godine pa zaključno sa 10.11.2021. godine dobio od Vlade ili Ministarstva finansija i socijalnog staranja stan ili novčana sredstva za kupovinu stambenog prostora, odnosno proširenje ili renoviranje stambenog prostora, pod povoljnim ili nekim drugim uslovima;
  • pojedinačno imenom i prezimenom ko je sve od zaposlenih u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja od 2015. godine pa zaključno sa 10.11.2021. godine dobio:
  • Novčanu pomoć te njenu visinu i namjenu,
  • Takozvanu trinaestu platu i njenu visinu iznosa,
  • Nagradu ili varijabilu, odnosno pojedinačne iznose varijabila,
  • Troškove ili dnevnice za službena putovanja te pojedinačne iznose ovih troškova,
  • pojedinačno imenom i prezimenom ko je sve od zaposlenih u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja od 2015. godine pa zaključno sa 10.11.2021. godine bio član Upravnih odbora, radnih grupa i komisija za koje se dobijala ili dobija nadoknada, kao i pojedinačno iznosi, odnosno visina tih nadoknada.

Kako su rokovi za dostavu ovih informacija istekli 15 dana od dana predaje, u obavezi smo da Savjetu Agencije uputimo žalbu na nepostupanje Ministarstva finansija i socijalnog staranja, odnosno ministra kao odgovornog lica, što će naravno biti procesno odrađeno.

Informacije koje smo tražili na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama tražene su kako bi čelni ljudi Ministarstva finansija, Ministar Milojko Spajić i Državni sekretar Janko Odović imali uvid sa kojim najbližim naslijeđenim okruženjem funkcionišu i kako bi se razobličili lični interesi pomenutih starih i sadašnjih državnih funkcionera i službenika iz ovog kao i drugih Ministarstava, koji smatraju da i dalje mogu kanalisati svoje lične interese na različite načine, između ostalog i kroz pregovanje Granskog kolektivnog ugovora, odnosno njegovu sadržinu.

U daljem našem postupanju ukoliko ne dobijemo tražene informacije upoznaćemo i javnost, odnosno građane Crne Gore koji su jedini oštećeni kroz svoj poreski novac kako bi drugi lično interesni pojedinci iz državne uprave, kao i sindikalnog miljea imali finansijsko-materijalnu korist i benefite.

Ovim putem želimo da motivišemo sve slobodoumne i poštene pojedince, pogotovo radnike, da na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama mogu doći do svih potrebnih inkrimišućih ili nekih drugih informacija.

Sindikat uprave i pravosuđa CG je u poslednjih par godina pored velikog broja podnijetih zahtjeva za ovu vrstu informacija velikom broju organa i ustanova, između ostalog podnio i pet Ustavnih inicijativa, tri krivične prijave SDT-u protiv starješina organa, kao i pet krivičnih prijava SDT-u protiv sindikalnih funkcionera.  

Sindikat uprave i pravosuđa CG sada čeka i očekuje hitnu reformu crnogorskog pravosuđa kako bi se konačno odgovorni doveli pred slovo pravde i zakona.

1.062