ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA ZAKON O ZARADAMA

U Ministarstvu finansija juče je održan sastanak radne grupe za donošenje novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru na kojem su predstavnici ministarstva kao predlagači prezentovali nacrt novog Zakona.

Radnoj grupi prisustvovali su predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević i Saša Šimun, zatim predstavnici Saveza sindikata, Sudskog i Tužilaškog savjeta, predstavnik sudija CG, predstavnici relevantnih ministarstava i Zajednice opština CG.

U uvodnom izlaganju kao prezentacija nacrta, predstavnici Ministarstva finansija su obrazložili opšte značenje njihovih namjera, odnosno u kojem pravcu oni vide budući Zakon.

Određeni broj članova Radne grupe je dao sugestije i predloge na pojedine članove dok je ispred Saveza sindikata predsjednik Skupštine SSCG i predsjednik Sindikata uprave Ranko Božović jasno rekao da je ovaj nacrt po njima dobar i da se slažu da buduće zarade, odnosno koeficijenti treba da budu dio uredbi koje bi u budućnosti donosila isključivo samo Vlada, odnosno buduće Vlade CG.

Ovaj stav je u potpunosti anti radnički, anti sindikalni i predstavlja eklatantan primjer servilog i poslušnog načina vođenja sindikalne politike, kakvu je Savez sindikata vodio do sada i očigledno planira i u budućnosti. Malo je reći koliko bi ovakvo rješenje imalo pogubne posledice po sve zaposlene u javnom sektoru, ali ovdje je u pitanju samo lični interes i suprotnost od stavova Sindikata uprave i pravosuđa sa ciljem da se našem sindikatu oduzme mogućnost pregovaranja, uvećanja zarada ili moć potpisa kao jedinog reprezetativnog sindikata u odnosu na Granski kolektivni ugovor. Naš sindikat nikada neće pristati da potpiše izmjene GKU koje bi išle prema njegovom obesmišljavanju, što znači ćeraćemo se još.

U svojim izlaganjima predstavnici SUPCG su jasno i glasno prenijeli stavove svih zaposlenih u javnoj upravi, da je uvođenje uredbi kao jedini način regulisanja visine koeficijenata potpuno isključiv te da ćemo se potruditi da ta mogućnost bude eliminisana. U našem po predstavnike predlagača i Saveza sindikata veoma neprijatnom izlaganju smo odlučno bili i protiv načina primjene dodataka na plate, odnosno na njihove predloge kome i koliko treba da se dodijeljuju.

Ovaj nacrt je sve samo ne jednak po sve, odnosno ravnopravan što je predlagačima bila glavna namjena obrazloženja, zatim on je diskriminatoran sa ogromnim ponavljanjem članova iz drugih zakonskih rješenja, a poseban osvrt našeg izlaganja je bio kolizija članova iz samog predloga što je apsurdno, ali to je svim upoznatim sa nacrtom dostupno da vide. Takođe ovaj model daje Vladi i poslodavcima ogromna ovlašćenja u odlučivanju o visini zarada, dodataka, odnosno da u svakom trenutku iste mogu bez ičijeg pitanja da smanje. Poseban osvrt je na dodatke koje žele da umnogome ograniče, odnosno ukinu, a njihov predlog kome treba da se dodijele je sve samo ne ravnpravan i jednak, već je krajnje selektivan i diskriminatoran.

Ovaj predlog Zakona kako smo to izložili predstavlja uvod u jednu klasičnu autokratiju kroz centralizaciju, a ta smo iskustva svi mogli da vidimo u ne tako dalekoj prošlosti. Ističemo da su tada rješenja čak bila mnogo povoljnija po zaposlene, nego što je to planirano ovim novim Zakonom o zaradama.

Naš zaključak je da ovaj predlog predstavlja jedan najblaže rečeno krajnje neozbiljan akt kojem je namjera ne da poveća plate, već da ih smanji, kao i da itekako ima dodira sa primjenom programa Evropa 2 gdje se pokušavaju obezbjediti nedostajuća sredstva. Podsjećamo da prema nezvaničnim informacijama Evropa 2 će se zasnivati na preusmjeravanju dijela doprinosa za PIO od 450 eura ili od dijela minimalne zarade, prema uvećanju zarada radnicima, a dio do 450 eura će pokrivati država. Naravno, ukoliko neko želi normalne penzije koje to trenutno nisu, morat će sam uplaćivati nekom privatnom penzionom fondu razliku koju želi. Vlada Crne Gore je već počela razgovore sa inostranim penzionim fondovima. Ovakvo rješenje koje se u Sloveniji pokazalo kao katastrofalno će biti pogubno po sve one kojima je penzija daleko negdje u budućnosti.

Sindikat uprave i pravosuđa nije protiv Evrope 2, ali jeste protiv ovog načina njegovog rješavanja.

Još jednom moramo ponoviti informaciju o oštrom nastupu predstavnika našeg sindikata, na čiju argumentaciju nije bilo adekvatnog odgovora, a koje je pobralo simpatije i podršku mnogih prisutnih, osim predstavnika predlagača i Saveza sindikata.

Zaključak radne grupe je da će se naredni sastanak održati za 15 dana, a da svi zvanično dostave svoje predloge na nacrt do tog termina.

Koliko se može dati vizija budućeg toka razvoja donošenja ovog najvažnijeg sistemskog Zakona, ona bi bila da će se ići na što manji broj budućih sastanaka, kao i da će ga u najkraćem roku dati Skupštini na usvajanje, naravno u najvećoj mjeri u izgledu kakav oni žele da to bude.

897