Rakočević: Neistine Radunovića, sindikat sve radi u skladu sa zakonima i propisima

Izvor: Vijesti

Reagovanje predsjednika Sindikata uprave i pravosuđa

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević reagovao je na navode direktora „Rekre“ Igora Radunovića, objavljene na Portalu Vijesti.

Poručio je, između ostalog, da taj sindikat od 2017. godine, otkako je on na čelu, sve radi u skladu sa zakonima i propisima.

„U cilju odbrane značaja svoga lika i integriteta od besumičnih neistina, paušala i veoma zlonamjernih namjera direktora Rekre Igora Radunovića, kategorično demantujem sve njegove navode. Istina će se nakon ne njegovog već njihovog teksta dokazati zna se na kom mjestu i na koji način, a isto tako pozivam gospodina Radunovića da me tuži i procesuira za sve netačnosti koje sam naveo i u ovom i u prethodnom tekstu, naravno ako ima hrabrosti i integriteta i stoji iza svojih riječi što čvrsto tvrdim da neće, jer bi onda pravosuđe ušlo u papire i poslovanje Fonda i Rekre.

„Sindikat kao organizacija finansira se od dobrovoljnog članstva, a samim tim i ja i zaposleni u sindikatu primaju zaradu koju je odlukom odredio Glavni odbor, ističem ne finansiramo se na osnovu zakonske obaveze kao što je to slučaj u finansiranju Fonda, odnosno Rekre.

„Čitavim novcem Fonda za odmor i rehabilitaciju deponovanim potpisom raspolaže Rekra, to jest Izvršni direktor. Fond se puni uplatama poslodavaca od strane države i sa druge strane privrednih subjekata, kako Opšti kolektivni ugovor kaže ‘striktno namjenjenih samo prema članovima sindikata’. Samom ovom činjenicom Rekra je u obavezi da svakom građaninu dokumentovano i javno daje sve potrebne informacije o njenom poslovanju.

„Može se zamisliti kada ja kao nekadašnji trogodišnji član Odbora direktora koji je kontrolni organ poslovanja, nisam imao na uvid najprostije podatke kao što je visina plata direktora i zaposlenih, da ne govorimo o stalim bitnim informacijama koje su odbijali da daju.

„Pitam sve članove Skupštine i Glavnog odbora Saveza sindikata da li znate kolika je plata direktoru i zaposlenima. Pitam vas još, da li znate kolike su naknade, nagrade i ostali bonusi sedmočlanom Odboru direktora samo za 2023. godinu, ne mora za ostale prethodne.

„Tvrdim da direktor ima platu oko 3 hiljade, a zaposleni oko 2 hiljade eura. Kažite gospodine Radunoviću javno kolike su vam plate i ostale naknade. Dok god javno ne iznesete ove podatke tvrdim da ste samo jedan manipulator i osoba koja ne govori istinu, koja spominjanjem drugih neistinitih tema vješto pokušava da skrene pažnju sa primarnih i najvažnijih problema prepoznatih u vidu manipulacija sredstvima poslodavaca.

„Pitam gospodina direktora Rekre da li su namjenska sredstva poslodavaca Opštim kolektivnim ugovorom određena samo kao povećani trošak u funkciji kvalitetnog izvršavanja poslova, prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora zaposlenih, ili su određena da kupujete placeve, pozajmljujete novac i besumično enormno trošite.

„Svi privredni subjekti koji uplaćuju novac prema Fondu, odnosno Rekri, a koji ne dobijaju mjesta zauzvrat već godinama, nisu u obavezi da plaćaju. Ni to niti članarinu Savezu sindikata za koju se takođe misli da su obavezna. U pitanju su ogromna sredstva bez kojih Savez sindikata ne bi postojao i nebi mogao da funkcioniše, jer bi usled trenutnog deficita i totalnog odliva članstva bankrotirao. Zato ste gospodo iz Saveza i Rekre digli toliku galamu, ugroženi su vam veliki interesi, pa raznim zlonamjernih neistinama i špekulacijama pokušavate da izbjegnete neizbježno, a to je raspad Saveza sindikata, odnosno formiranje najavljene treće centrale.

„Gospodine Generalni sekretare, jer vi govorite preko spikerfona u vidu direktora Rekre, pitam vas odakle se finasira onaj višak mjesta, prema hvalospjevnim izjavama mlađanog Radunovića taj procenat je oko 25% priliva sredstava u Fond ili između 500 i 700 hiljada eura godišnje osim iz uplata privrednih subjekata kojima ne vraćate mjesta za odmor i liječenje. Kako reče mlađani direktor možda od 25 og gratis mjesta hotela, smješno, e to se zove apsurd.

„Dobro znate da sam bi dio Odbora direktora kojeg ste ističem istjerali, i da znam, a mlađani direktor je viša puta moje potvrdio i rekao da nema adrese i kontakte tih privrednih subjekata kako bi im dodijelili mjesta, a nije se sjetilo da postoje žiro računi i da treba da im se vrati novac, jer isti nije obavezan zakonom ili nekim drugim propisom da se uplaćuje.

„Od kojeg novca ste kupili plac, od kojeg novca se dijele onolike apanaže. Rekra kažete zarađuje svojim turističkim poslovanjem, prikažite javno koliki porez na dobit ste uplatili svih ovih godina državi, javno prikažite sva druga poslovanja osim što ste protočni bojler novca uplaćenog od strane poslodavaca.

„Ne zna se šta je gore šta radite od novca uplaćenog sa strane poslodavaca, kuda ide striktno namjenski novac ili od ovog drugog slučaja sredstava koja ne vraćate privrednim subjektima. Javno objavite dokumentaciju koja demantuje ove navode.

„U svom deklarativnom nastupu bez ijedne činjenice i argumenta direktor Rekre nije na način kako treba dokazima demantovao moje tvrdnje, već jednim klasično neistinitim manipulatorsko malicioznim nastupom skretanja pažnje spominje hotel u Kotoru, ugovor sa Savezom, Unesko, zapisnici i druge vješto iskrivljene informacije i izjave. Svi ovi vaši navodi će veoma brzo dobiti svoju razradu i epilog gospodine Radunoviću, ali prvo da odgovorite na ova državno važna pitanja, krucijalne probleme i manipulacije, jer su u pitanju više milionski iznosi.

„Veoma vas je gospodo pogodilo ovo javno pokretanje pitanja Rekre, veoma ste se uzbudili i uznemirili, toliko da ste u subotu popodne trčali da tražite razne zapisnike i dokumentaciju kojom pokušavate da me kompromitujete i ocrnite. Niko ne može kao crni da pokuša da vas ocrni, naučno dokazano.

„Radi bliže informisanosti javnosti mlađani i pogrešno informisani Direktor Rekre gospodin Radunović je prije ove funkcije bio direktor Crnogorskog stambenog fonda prepoznatljivog po čuvenom Danilu Popoviću, čiji je pomenuti bio dobar učenik, vojnik i direktni naslednik. O radnjama u ovom građevinskom Fondu sva Crna Gora dobro zna i očekuje da se konačno izvuču iz fioka SDT pozamašni i podebeli predmeti i dosijei, te konačno svako ko je radio kako ne treba se privede i odgovara pred licem pravde. Uvažena gospodo džabe se koprcate, čačkali ste mečku.

„Iznenađuje nas ovolika naivnost visprenog direktora Rekre pogotovo jer će u konačnom on biti kolateral pogrešnih informacija koje su mu poturili ovejani sindikalni fosili iz Saveza sindikata.

„Otimate novac gospodo iz Rekre i Saveza privrednim licima, oteli ste 150 hiljada eura članovima Sindikata uprave i pravosuđa koje su poslodavci 2023. godine uplatili prema njima, odgovarat ćete za te radnje, i te kako.

„Pozivamo Specijalno državno tužilaštvo i gospodina Novovića da se aktivira, pozivamo MANS i Vanju Ćalović, da uđu u Savez, Rekru i Crnogorski stambeni fond, da vide više decenijsko rasulo sa kojim smo mi iz našeg sindikata već godinama pokušavali da se izborimo. Pozivamo ih takođe da dođu i provjere svu dokumentaciju vezano za rad Sindikata uprave i pravosuđa i mene lično.

„Sindikat uprave i pravosuđa, izjavljujem radi javnosti i članstva, je od 2017. godine, od kada sam na njegovom čelu, sve radio u skladu sa zakonima i propisima. Organi sindikata su imali svaku informaciju i dokumentaciju precizno o svemu, te na osnovu toga donosili sve odluke, do one beznačajne. Konkretno za hotel u Muo Kotor sve odluke su donošene na Glavnom odboru i Skupštini, gdje su precizno dobijali sve informacije i izvještaje o poslovanju i na osnovu toga odlučivali. Nije naš sindikat predsjednik, jedan čovjek, mi smo ozbiljan razrađen sistem koji je svoju renesansu doživio onog trenutka kada se distancirao od politike Saveza sindikata i njihovog prvog čovjeka.

„Pozivamo sve radnike i sindikate da se organizuju i da dođu u novu treću sindikalnu centralu na nivou države koja će biti uskoro formirana, posebno ističem, Nenad Rakočević neće biti na njenom čelu. Dođite i budite odgovorni prema sebi i svojim kolegama, prema porodicama, budite dio jedne centrale koja će biti sastavljena od ljudi bez repova, već od dokazane kvalitetne sindikalne i lične biografije“, navodi se u reagovanju.

120