ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM FINANSIJA POVODOM SPORAZUMA O STAMBENOM PITANJU

Postignuta saglasnost povodom veoma važnog pitanja, rješavanje stambene problematike za javnu upravu

Delegacija SUPCG Nenad Rakočević predsjednik, Refadija Abdić sekretarka i Saša Šimun šef pravne službe, održali su sastanak sa Ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem i Državnim sekretarom Ministarstva Milošem Medenicom, kao predstavnicima Vlade CG, povodom obavezujućih pitanja iz Granskog kolektivnog ugovora, a tiče se uslova i načina formiranja, odnosno rada Stambene zadruge.

Važnost sastanka je dobila na značaju postignutom saglasnošću povodom ove teme, gdje su dogovoreni naredni koraci i pojedinačni zadaci. Sledeći sastanak će već biti sa konretno postavljenim i usaglašenim normativama, a onda se očekuje i brzo potpisivanje sporazuma i zajedničko formiranje pravnih subjekata.

##SNAGA_JE_U_BROJU##

746