ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM JAVNE UPRAVE

Predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević i Saša Šimun, zajedno sa predsatvnicima Sindikalne organizacije zaposlenih u Upravi za inspekcijske poslove održali sastanak sa ministrom Marashom Dukajem i sekretarkom Ljubicom Popović

Na veoma važnom sastanku predstavnici sindikata su sa ministrom Javne uprave razgovarali o nizu važnih tema sa akcentom na Granski kolektivni ugovor, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i trenutnoj veoma aktuelnoj temi reorganizaciji Uprave za inspekcijske poslove.

Ministar je predstavnike sindikata upoznao o dosadašnjim tokovima procesa u kojima učestvuje ministarstvo, kao i planovima Vlade Crne Gore o daljim smjernicama donošenja novih zakona i reorganizacija. Istakao je važnost sindikata kao inkluzivni dio, odnosno da je sindikat važan šraf svih sadašnjih i budućih događaja koja dotiču segmente javne uprave.

Predsatvnici sindikata su ministra informisali o problematici i planovima njihovih rješavanja koja se tiču Granskog kolektivnog ugovora, donošenja novog Zakona o zaradama, a posebno su istakli važnost novog Zakona o Inspekcijskim poslovima i argumentovanu pogubnost reorganizacije Uprave za inspekcijske poslove.

Sa ovog veoma konstruktivnog sastanka na kraju su donijeti zaključi o daljim zajedničkim aktivnostima koje će ići u smjeru najboljih rješenja gorućih problema.

426