SPORAN NOVI ZAKON O ŠUMAMA

Shodno zaključcima sa zajedničke skupštine sindikalnih organizacija zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, održane 23.01.2024. godine, na zahtjev Sindikalne organizacije Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, dana 19. 02.2024. godine, održan je sastanak sa Ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, vezano za izradu novog Zakona o šumama i reorganizaciju u oblasti šumarskog sektora. Sastanku su prisustvovali ministar Vladimir Joković i Ranko Kankaraš ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nenad Rakočević i Saša Šimun ispred Sindikata uprave i pravosuđa, i Danko Milikić i Vito Tepavčević-predstavnici Sindikata zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima.

Predstavnici sindikata su ministru Jokoviću iznijeli svoje stavove i primjedbe u vezi sa dosadašnjim aktivnostima u postupku izrade novog Zakona o šumama, gdje je glavni akcenat bio na izostavljanju sindikata u pripremi i donošenju novog zakona, ukazano je na obavezujuće norme pozitivnog prava koje su iziskivale neophodnost zvaničnog učešća i konsultovanja sindikata, a posebno kod činjenice da se novim zakonskim rješenjima predviđa reorganizacija dosadašnje Uprave i formiranje preduzeća, a što svakako dovodi do promjena u radno-pravnom statusu zaposlenih. Posebno je naglašeno da Sindikat nije protiv reformi u oblast šumarskog sektora, nego protiv netransparentnog donošenja odluka u kojima nije bio uključen Sindikat,a samim tim i ogromna većina najstručnijih kadrova sa višedecenijskim iskustvom i poznavanjem problema u oblasti šumarstva, a sve u cilju izbjegavanja negativnih posledica, kako po zaposlene, tako i po procese upravljanja i gazdovanja šumama u Crnoj Gori.

Ministar Joković je uvažavajući argumente Sindikata predložio da se već 21. 02. 2024. godine održi novi sastanak na kojem su od strane stručne radne grupe Sindikata i predstavnika zaposolenih iznijete detaljne primjedbe i predlozi na tekst novog Zakona o šumama,  kako bi se iste razmotrile i unijele u tekst zakona. Takođe, dogovoreno je da se u tekst zakona unese norma kojom bi se u potpunosti zaštitio status zaposlenih u slučaju da se desi reorganizacija, a kod činjenice da se radi o procesu koji još uvijek nije definitivan i koji bi, ukoliko počne primjena istog, bio uvođen fazno, tj. probno, kako bi se izbjegao svaki svaki rizik po održivost sistema upravljanja i gazdovanja šumama, tako i po same zaposlene. Posebno je naglašeno da će se kroz navedenu normu zaposleni zaštititi u cjelosti i da niko neće ostati bez posla u navedenom procesu.

Takođe, dogovoreno je da će ministar Joković sa predstavnicima ministarstva, u relativno skorijem roku, održati poseban sastanak u Pljevljima sa zaposlenima u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, gdje će predstaviti dosadašnji tekst zakona i procesa, a sa druge strane će zaposlenima biti data mogućnost da neposredno daju svoje primjedbe i sugestije na isti.

Na sastanku su iznijete konkretne primjedbe od stručnih službi Uprave za gazdovanje šumama i lovištima na novi Zakon o šumama i Studiju izvodljivosti osnivanja državnog preduzeća za gazdovanje šumama i lovištima u Crnoj Gori kao i na Ekonomsku analizu korišćenja šuma u državnom vlasništvu, kao i predlozi za nihova poboljšanja koji bi istovremeno i garantovali zaposlenim u Upravi da su ta rešenja kvalitetnija i dugoročnija. Zaključeno je da stručne službe Uprave za gazdovanje šumama i lovištima u što kraćem roku Ministru dostave njihov predlog nacrta Zakona, kako bi se on u narednoj fazi mogao poboljšati i unaprijediti.

Takođe, na kraju sastanka, uz puno uvažavanje datih primjedbi, ministar je ponovio da se radi o procesu koji traje, te da će se svim aktivnostima pristupati fazno, bez ishitrenih odluka, kako bi se izbjegle potencijalne greške koje su pravljene u predhodnom periodu.

O daljim nastavcima aktivnosti Sindikata u ovom procesu zaposleni u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima biće blagovremeno upoznati i Sindikat ih poziva da svojim predlozima i sugestijama daju doprinos ovom procesu i kvalitetnijim rješenjima.

374