ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA S.O.UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

Predstavnici Sindikalne organizacije Uprave za gazdovanje šumama i lovištima na čelu sa predsjednikom Dankom Milikićem održali sastanak sa članovima Pravnog tima SUPCG i predsjednikom Nenadom Rakočevićem.

Povod ovog veoma važnog sastanka je najavljena izmjena i dopuna Zakona o šumama i najavljena reorganizacija ove Uprave iz državnog u privredno društvo. Ovi važni proceci nisu samo krucijalno važni za zaposlene u Upravi već i za sve građane Crne Gore. Ovaj potencijalan problem je nacionalni interes i nacionalni problem.

Najavljene izmjene Zakona i sama Studija reorganizacije su od samog starta netransparentne, a samim tim upućuju na sumnju da se pokušava nešto skriveno uraditi. Podsjećamo da Uprava za gazdovanje šumama i lovištima raspolaže sa ogromnim potencijalima i prirodnim resursima, koji iz profitabilnog ugla bi mogli biti interesantni mnogim nedobronamjernim pojedincima ili grupama. Da ovdje definitivno nisu čista posla može se zaključiti i iz samog odnosa rukovodstva ova uprave, koja je pokazala sve osim dobru volju da sindikatu i zaposlenima prezentuje konkretne namjere prekvalifikacije Uprave u Doo preduzeće, kao i sve one informacije sa kojima su dužni da u skladu sa Zakonima i propisima upoznaju i uvaže sindikat, odnosno zaposlene.

Kolege iz ovog državnog organa su iznijele veoma veliku zabrinutost svih, a akcenat se stavlja na dalju budućnost i održivost ovog važnog državnog organa, posebno ako se svi vidljivi dosadašnji koraci sprovode jednostavno rečeno traljavo i netransparentno, a možda je to i nečija namjera.

Zaključak održanog sastanka je da će se po hitnom postupku tražiti sastanak sa Ministrom poljoprivrede Vladimirom Jokovićem, kao relevantnim ministarstvom, a nakon toga ukoliko ne bude adekvatnog i zadovoljavajućeg dogovora i odgovora, sindikat i zaposleni ove veoma bogate Uprave će se organizovati i u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima preduzeti sve moguće dozvoljene aktivnosti.

664