ODRŽAN ŠESTI KONGRES SINDIKTA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

Za predsjednika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore stoprocentnim brojem glasova izabran je Nenad Rakočević

Sindikat uprave i pravosuđa CG je juče organizovao šesti redovni Kongres na kojem je prisustvovalo 92 delegata. Pored članova Statutarnog i Nadzornog odbora na Kongresu je biran i predsjednik Sindikata na period od pet godina. Za predsjednika je jednoglasno ponovo izabran Nenad Rakočević dosadašnji predsjednik Sindikata.

Događaju su pored delegata Kongresa koji su došli iz svih gradova Crne Gore prisustvovali i uvaženi gosti. Pored Ministra javne uprave Marasha Dukaja ispred Vlade Crne Gore prisustvovale su i Državna sekretarka ministarstva finansija Jovana Nišavić i Direktorica Direktorata Snežana Mugoša.

Kongresu su pored predsjednika Granskih sindikata iz Crne Gore prisustvovali i predsjednici, odnosno predstavnici granskih sindikata uprava i pravosuđa Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.

Kongres je u radnom dijelu usvojijo petogodišnje radne i finansijske izvještaje, kao i izmjene i dopune Statuta Sindikata uprave i pravosuđa.

Predsjednik Nenad Rakočević iznio je petogodišnji plan rada koji se u najkraćem sastojao u skorijim planovima prema sudskim procesima u vidu već aktivne kolektivne tužbe za nepoštovanje Granskog kolektivnog ugovora kao i potpuno garantovana naplata razlike u plati od Januara mjeseca ove godine, odnosno razlika po osnovu diskrimancije u odnosu na minimalnu zaradu koja je u primjeni od Januara 2022 godine. Takođe je u odnosu na već nekoliko donijetih pozitivnih presuda za naplatu prevoza od 2008 do 2015 godine, veoma izvjesno da će se i ova prava radnika javne uprave realizovati.

U petogodišnjem planu rada Sindikata prezentovana je i ugovorom utemeljena Stambena zadruga Odgovornost gdje se očekuje brzi početak realizacije rješavanja ovog važnog pitanja.

Agenda rada sadrži još i nastavak učešća u izradi i donošenju svih sistemskih i drugih važnih zakona koji dotiču materijalna i radna prava članstva Sindikata, kao što su Zakon o Štrajku, Zakon o zaradama, Zakon o radu i drugi važni zakoni. Akcenat je posebno stavljen na donošenje novog Zakona o sindikatima, koji će konašno urediti funkcionisanje ove potpuno anarhične oblasti nad kojom ni država nema nikakav monitoring i kontrolu.

Jedan od najvažnijih prezentovanih planova je definitivno inicijativa za formiranje treće sindikalne centrale na nivou Crne Gore, čije formiranje zaključeno je neophodno, a sa sobom će donijeti i reformu sindikalnog pokreta u državi. Dosadašnje glavni činioci sindikalnog pokreta konstatovano je nisu ni približno na potrebnom nivou postojanja, prvenstveno jer sa sobom nose teret ogromnog nerada i nezainteresovanosti, prožetog pojedinačnim većim ili manjim zloupotrebama i interesima. Takođe je planarano i pokretanje krivičnih, odnosno sudskih procesa protiv pojedinaca iz Saveza Sindikata i izvršne vlasti kao prvi korak u sređivanju stanja u oblasti sindikalnog djelovanja.

373