ODRŽANA DRUGA SJEDNICA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Savez sindikata i Rekra doo zloupotrebljavaju ogroman novac privatnih preduzeća – Predsjednik SUPCG kao dio Savjeta kroz izlaganje uzeo učešće u radu sjednice

Na drugoj sjednici Savjeta za reformu javne uprave, kojom je danas predsjedavao ministar javne uprave Marash Dukaj, razmatrana su dokumenta od značaja za rad Savjeta sa fokusom na aktivnosti koje se sprovode u cilju unapređenja dijaloga između Crne Gore i Evropske komisije (Posebna Radna grupa za reformu javne uprave). Dodatno, diskutovano je i o aktivnostima koje se sprovode u pravcu ispunjavanja indikatora, a odnose se na efikasnije korišćenje sredstava iz fondova EU, i namijenjeni su reformi javne uprave i unapređenju kadrovskih kapaciteta IPA i pregovaračih struktura.

Savjet je razmatrao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, gdje je predsjednik SUPCG Nenad Rakočević uzeo učešće i istakao probleme i nedostatke postojećeg oblika Zakona, sa primjerom zloupotreba istog u Savezu sindikata, odnosno njegove firme Rekra doo, kao i Ministarstva rada. Precizno je naveo na koji način Savez i Rekra vrše opstrukcije dostave informacija te i razloge u vidu finansijskih zloupotreba zbog kojih odbijaju da dostave tražene informacije. Članove Savjeta u vidu predstavnika Asocijacije menažera Crne Gore i Unije Poslodavaca Nenad Rakočević je upoznao sa više decenijskom praksom obmane navedenih sindikalnih činilaca prema preko 2 hijade pravnih lica iz realnog sektora (privatne firme). Navedeni broj pravnih lica misleći da je nekim propisom obavezna uplata prema Fondu za odmor i rekraciju u vlasništvu Saveza sindikata i Rekre kao tehničkog subjekta Fonda, u procentu od blizu 30% njihovog ukupnog prihoda koji ove godine iznosi preko 2 miliona eura, a iste sindikalne adrese obmanom prisvajaju i usmjeravaju kako oni žele. Umjesto da istim pravnim subjektima vrate sredstva u iznosu od više stotina hiljada eura godišnje, daljim nezakonitim kanalisanjem novca privatnih firmi vrše klasičnu zloupotrebu i protiv zakonite radnje. Kao nekada član upravnog odbora Rekre, Nenad Rakočević je naveo, da nikada iako je to tražio bezbroj puta nije mogao dobiti na uvid dokumentaciju vezano za nezakonito postupanje navedenih, a povodom toga je i podnio više krivičnih prijava čak i Specijalnom državnom tužilaštvu.

Predstavnik Asocijacije menadžera se zahvalio na ovoj veoma važnoj informaciji, dok predstavnik Savjeta iz Unije poslodavaca nije reagovao iz konkretnog razloga jer ova organizacija ima predstavnika u Upravnom odboru Rekra doo u vidu Predraga Mitrovića. Iako je gospodin Mitrović dobro upoznat sa ovom situacijom, isti ne obavještava one koje zastupa da uzalud uplaćuju novac i da su obmanuti.

Na sjednici Savjeta je takođe razmatran Nacrt izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strategije reforme javne uprave za 2023, Analiza s identifikovanim izazovima i preporukama o potrebi uspostavljanja normativnog okvira javnih ustanova, kao i Metodologija nagrađivanja za izvrsnost zaposlenih u javnoj upravi.

U daljem toku sjednice Savjeta analizom razmatranih dokumenata i dostupnih podataka utvrđeno je da je započeta realizacija značajnog broja aktivnosti predviđenih Strategijom reforme javne uprave, međutim na stepen realizacije istih su u značajnoj mjeri uticali prepoznati izazovi u izvještaju. Savjet je usvojio zaključak da je neophodno obezbijediti punu podršku svih nadležnih institucija kako bi se započete aktivnosti uspješno privele kraju do isteka roka za realizaciju Akcionog plana.

Jedan od značajnih reformskih koraka jeste izrada Analiza s identifikovanim izazovima i preporukama o potrebi uspostavljanja normativnog okvira javnih ustanova, kao osnova za izradu Zakona o javnim ustanovama koji bi na jedinstven način propisao obavljanje djelatnosti javnih ustanova, uslove za obavljanje djelatnosti, unutrašnju organizaciju i funkcionisanje javnih ustanova i način utvrđivanja i sistem zarada u javnim ustanovama, kao i uslove i način zapošljavanja.

Javna uprava se temelji na službenicima. A najbolji među njima zaslužuju da budi i nagrađeni. Upravo to je bio motiv Ministarstvu javne uprave da izradi Metodologiju za izvrsnost, koja obezbjeđuje kriterijume i procedure za pravično vrednovanje i nagrađivanje najboljih pojedinaca i timova u javnoj upravi.

198