ODRŽANA SKUPŠTINA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA

Na sjednici Skupštine SUPCG, najvećeg organa granskog sindikata, kojom je predsjedavao predsjednik Nenad Vučković, donijete su važne odluke i zaključci.

Glavne teme rasprave bile su Granski kolektivni ugovor, odnosno način i nivo uvećanja zarada kroz isti. Da bi se ispoštovao dogovor sa sastanka predstavnika SUPCG i ministra finansija, potrebno je da se izmjeni Zakon o zaradama, a zatim da se potpiše GKU kroz koji će zarade biti regulisane u vidu visine koeficijenata i zvanja.

Dogovor o povećanju zarada koji će početi da se realizuje od 1.01.2023.godine, je u pravcu, odnosno biće podudaran sa uvećanjem zarada ostalih djelatnosti javnog sektora. Kako je sa ministrom Damjanovićem i precizno definisan način, tako i dinamika realizacije dogovora, članovi Skupštine su donijeli odluku da se protest zakazan za 5. novembar odlaže, s tim da će se budno pratiti realizacija dinamike dogovora. Zaključak je da na najmanji vid opstukcije od druge strane, nema čekanja i eventualnog pokušaja odlaganja zbog mogućih naknadnih pameti, već će se organizovati kontinuirani protesti i štrajkovi. Takođe su svi delegati dogovorili inpute u okviru kojih će dati svoj doprinos iz svojih organizacija, naravno sa određenim rokom, gdje će kasnije sublimirani predlozi i komentari dobiti svoj konačan oblik kroz direktne pregovore postavki koeficijenata i zvanja, odnosno kroz sadržaj Granskog kolektivnog ugovora.

Delegati Skupštine iz svih krajeva Crne Gore prenijeli su ogromno nezadovoljtvo svih službenika državne i lokalnih uprava, kao i njihovu spremnost da odgovore eventualnom pozivu sindikalnog rukovodstva, da na jedino preostale, radikalne načine djelovanja, konačno se malo poboljšaju u državi, odnosno u čitavom regionu najgori materijalni uslovi naših članova, to jest državnih službenika i namještenika.

Poruka sa sjednice Skupštine je “ Drage kolege/ce budite spremni da se borite za sebe, odgovorite pozitivno na sve pozive sindikata“.

889