Oko dvije hiljade zaposlenih Pljevljaka nije u sindikatima – Zbog pritisaka vlasnika ili stvarnog uticaja zaposlenih?

Od ukupno pet i po hiljada zaposlenih, koliko ih ima u opštini Pljevlja, oko dvije hiljade nije sindikalno organizovano. Iz opštinskih sindikalnih organizacija tvrde da je glavni problem radničkog neorganizovanja što su zaposleni izloženi strahu i pritisku vlasnika preduzeća, ali i političkim pritiscima, te da veliki broj radnika zaposlenih u ugostiteljskim i trgovačkim preduzećima nisu sindikalno organizovani. U Savezu sindikata Crne Gore (SSCG) ima do tri hiljade Pljevljaka, a u Uniji slobodnih sindikata(USS) do 500 članova iz našeg grada.

Predsjednik opštinskog povjereništva SSCG Ratko Pejović kaže da nažalost još uvjek veliki broj radnika nije sindikalno organizovan, jer se na iste vrši pritisak i oni ne smiju da insistiraju na sopstvenim problemima, kao i da su se poslednjih godina  u mnogim preduzećima ugasile sindikalne organizacije. Pejović ističe da je sindikalno povjereništo u poslednje vrijeme izgubilo na značaju.

Iako zamišljeno da budu prva adresa za rješavanje radničkih problema većina radnika se za pomoć direktno obraća svojim granskim sindikatima.Ipak, svima koji nam se obrate pokušavamo da pomognemo koliko je u našoj moći. Ako ništa, a ono bar korisnim savjetima kako i na koji način da pokušaju da riješe probleme – kaže Pejović, te napominje da se poslednje tri godine broj sindikalnih organizacija koje su dio povjereništva SSCG povećao sa 22 na 33.

Funkcionisanje povjereništva Saveza sindikata CG u mnogome je otežao požar i kasnija adaptacija objekta DPO, kaže Pejović, koji obavještava članove da su se konačno stekli normalni uslovi i da mogu funkcionisati u punom kapacitetu. I u tako lošim uslovima, napominje, uvedena je dobra praksa da se na kraju svake godine organizuju godišnje sjednice Sindikalnih organizacija sa teritorije Opštine Pljevlja kojima prisustvuju rukovodioci SSCG, a ista praksa uvedena je i kada su u pitanju granski sindikati koji djeluju u okviru SSCG.

Pejović kao značajnu aktivnog ističe doprinos, uz učešće rukovodstva SSCG, da se odblokira socijalni dijalog između predstavnika radnika RTV Pljevlja i lokalne uprave, kada je bilo teškoća u poslovanju a slične aktivnosti su vođene, u prisustvu povjereništva dvije sindikalne organizacije, krajem prošle godine po pitanju problematike u opštinskim lokalnim javnim preduzećima. Pejović izdvaja i pokretanje pitanja naplate dugovanja bivšim radnicima “Albone”, Šumarstva i Zemljoradničkih zadruga.

Pejović: Brojne aktivnosti za bolji položaj radnika 

Kao najznačajnije sindikalne aktivnosti Ratko Pejović vezuje za članstvo u Glavnom odboru Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, čiji je član kao predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca. Ističe da je prije tri godine na njegovo insistiranje, formiran Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca Crne Gore, koji djeluje kroz najveći granski sindikat, Sindikat Uprave i pravosuđa (koji ima 8000 članova), jer ranije formirani Strukovni sindikat vatrogasaca tokom 15 godina nije uspio na jednom mjestu da okupi sve crnogorske vatrogasce kao i vatrogasce iz preduzetnih jedinica Luke Bar, Željeznice, Aerodroma i Monteputa.

Pejović kaže da su kroz trogodišnje aktivnosti i pregovore sa predstavnicima državnih instutucija, ministarstava i opština doprinijeli da se značajno, ali ne i dovoljno, poboljša materijalni položaj vatrogasaca-spasilaca (kroz izmjene i primjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru, benenficirani radni staž i bolje uslove rada, nabavku lične i kolektivne zaštitne opreme). Od svih srodnih sindikata u regionu jedino crnogorski Sindikat uprave i pravosuđa ima potpisan Granski kolektivni ugovor, kaže Pejović dodajući da trenutno pregovaraju pojedinačne ugovore kod poslodavca. Svojim članovima pružaju pravnu pomoć i zastupanje pred disciplinskim komisijama, formirali su strukovne odbore zaposlenih u sudovima i tužilaštvima i asocijacije u lokalnim upravama, organizovali su Opštu konferenciju sindikata, održavaju sopstvene sportske igre, aktivni su učesnici u izradi mnogih zakona, imaju internet prezentaciju rada svih sindikalnih organizacija i razvili su međunarodnu saradnja i partnerstva sa srodnim sindikatima…

Pljevaljske novine

774

Ostavite komentar