Potpisan Predlog Kolektivnog ugovora JP NPCG

Danas je u prostorijama Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore održan sastanak sa ciljem potpisivanja Predloga Kolektivnog ugovora JP NPCG. Sastanku su prisustvovali Jelena Kljajević, direktorica JP NPCG, Marinela Đuretić, savjetnica za finansijske poslove, Predrag Spasojević, član Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa i Jelena Dragović, SO JP NPCG.

Kroz kvalitetan socijalni dijalog u cijelom pregovaračkom procesu, poslodavac je pokazao dobru volju da se iznađu najbolja moguća rješenja za zaposlene i poslodavca te prihvatio veći dio predloga Sindikalne organizacije JP NPCG. Sindikalna organizacija JP NPCG je dokazala da radi u interesu svih zaposlenih, ne samo u cilju povećanja plata, koje su godinama bile male, nego i poboljšanja prava statusa zaposlenih.

Potpisivanjem Predloga Kolektivnog ugovora JP NPCG završen je dugogodišnji pregovarački proces a sami akt će biti proslijeđen na dobijanje saglasnosti Vlade, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je još jednom uzeo učešće i dao veliki doprinos u samim pregovorima.

Nadamo se da će Ministarstvo u što kraćem roku dati mišljenje na Predlog Kolektivnog ugovora JP NPCG a potom isti dobiti saglasnosti Vlade CG.

1.503