POTPISAN sporazum o realizaciji projekta „Prava na poslu, rad na pravima“

U Beogradu je u utorak, 11. decembra održan sastanak Erasmus + projekta „Prava na poslu, rad na pravima“.

Projekat je predviđen kao kombinacija podizanja svijesti i obrazovnih aktivnosti, usmjerena na poboljšanje znanja i informacija mladih radnika o njihovim radnim pravima (koja su njihova radnička prava, šta ih ugrožava i kako ih zaštititi, itd.), tako da mogu raditi u pravednim i pristojnim uslovima rada, potpuno upoznati sa ovim pravima i ostvarivati ih.

Osim pomenutih znanja i informacija cilj projekta je da mladim radnicima pomogne u razvijanju različitih vještina, kao i samopouzdanja kako bi im se pomoglo u kreiranju boljih perspektiva u njihovom životu.

Ovaj projekat se posmatra kao pilot aktivnost u radu sa mladim radnicima i trebalo bi da rezultira održivim modelom koji se ponovo može ponoviti u okviru redovnih vannastavnih obrazovnih aktivnosti mladih ljudi, kada uđu na tržište rada, u saradnji sa sindikatima i relevantnim institucijama.

793

Ostavite komentar