Za otpremnine spremili milion

VLADA POVEĆALA BUDŽETSKE IZDATKE ZA OTPUŠTANJA U JAVNOJ UPRAVI

Predlogom Zakona o budžetu za predstojeću godinu Vlada je predvidjela veća izdvajanja za otpremnine, pa je tako taj iznos sa oko 800.000 eura, koliko je bio za tekuću godinu, povećan na 1.008.243 eura. Povećanje tog izdatka u sindikatima vide kao signal da će biti smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru, ali se pitaju zašto ih Vlada nije uključila u planiranje otpremnina, ako već govori da njeguje socijalni dijalog. Planom optimizacije Vlada Duška Markovića je u naredne dvije godine planirala otkaze za 1.965 službenika i 1.217 opštinara.

Prema zakonu o budžetu, najviše novca za otpremnine sprema Ministarstvo prosvjete Damira Šehovića, i to oko 310.000 eura. Ministarstvo odbrane, kojim rukovodi Predrag Bošković, za otpremnine planira da potroši 202.000 eura i to za zaposlene u Vojsci Crne Gore. Iznos od oko 110.000 eura za otpremnine pripremljen je i za sudsku granu vlasti, dok je u ostalim institucijama taj iznos mnogo manji. Na primjer, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ima isplaniranih 20.000 za otpremnine, Agencija za nacionalnu bezbjednost 10.000, Uprava policije oko 9.000, Uprava za šume 22.000.

Prema riječima Predraga Spasojevića iz Sindikata uprave i pravosuđa pri Savezu sindikata, sindikalni lideri nijesu konsultovani o otpremninama, niti znaju za bilo kakve socijalne programe. On navodi da ne zna za koliko to zaposlenih planira da se da otpremnina u ukupnom iznosu od milion eura.

– Nama niko nije obrazložio budžet, niti mi znamo za šta su ta sredstva namijenjena. Tačno je da se planira poslati oko 2.000 ljudi kući, ali mi ne znamo na koji način i pod kojim uslovima. Toliko o socijalnom dijalogu o kojem se kod nas priča, mi smo kao predstavnici sindikata informisani isto kao i obični građani – kazao je Spasojević.

Predsjednik Udruženog sidnikata državnih institucija Vesko Vujanović navodi da se postavlja pitanje šta biva sa novcem koji je već isplaniran za plate zaposlenog koji će možda biti otpušten.

– Da li se i taj novac uzima za njegovu otpremninu, pa se onda taj isnos povećava? Mi to ne znamo jer sindikati nijesu uključeni u odlučivanje, mi posebno pošto nijesmo reprezentativni, a ne vidim da nešto više rade i ove dvije centrale koje su reprezentativne na državnom nivou. Mi uopšte kao predstavnici radnika nijesmo uključeni, onda se postavlja pitanje gdje je socijalni dijalog o kojem se priča – navodi Vujanović.

Prema ocjeni pokreta Alternativa Crna Gora „sramno je davati otpremnine ljudima koji su zaslužni za cjelokupno stanje u državi, a koje je loše”.

– Alternativa Crna Gora smatra da je sramotno davati otpremnine ljudima koji su doveli do stanja da minimalna zarada u Crnoj Gori bude 193 eura. Da se ne lažemo, svaki zaposleni u javnoj upravi, od čistačice do premijera, odgovoran je za loš rad ove vlasti. Neko manje, neko više, a najviše oni koji su ovu vlast glasali i rade za nju. Da li oni koji odlučuju o neradnoj nedjelji rade nedjeljom? Ne! Da li oni koji odlučuju o minimalnoj zaradi rade za minimalnu zaradu?! Ne! Da li oni koji odlučuju o visini socijale primaju socijalu?! Da! Preko veze! Treba da damo dodatnih pet miliona eura da bi se neki beskorisni i nesposobni direktor „snašao” posle otkaza, a djecu liječimo SMS-ovima! Dijabetičari nemaju iglice za terapiju! Nema novca da se socijalnim slučajevina grade mali stanovi! Mislim da će ovakvo vođenje države jednog dana izazvati takav bijes u narodu da će doći do nasilnog ustanka. Kao protiv dahija nekada. S tim što su Turci uzimali desetak. Ovi „naši” uzimaju 21 odsto – kažu u Alternativi.

Daju do 12 bruto zarada

Prema aktuelnim crnogorskim propisima, zaposlenom, u slučaju proglašenja tehnološkim viškom pripada otpremnina u visini od 12 bruto zarada zaposlenog ili 12 prosječnih bruto zarada u Crnoj Gori, u zavisnosti što je povoljnije za zaposlenog. Takođe, državnom službeniku i namješteniku prilikom odlaska u penziju, pripada otpremnina u visini od 14 obračunskih vrijednosti koeficijenta koju utvrđuje Vlada Crne Gore. Trenutno, koeficijent iznosi 90 eura.

Izvor: DAN

753

Ostavite komentar