POVODOM PREDSTOJEĆEG PRAZNIKA RADA, MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA IZDALO JE SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07), Praznik rada se praznuje 1. i 2. maja.

Dakle, neradni dani za Praznik rada su: ponedeljak – 1. maj i utorak – 2. maj.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

626

Ostavite komentar