SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

Juče je na Cetinju održan sastanak predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa zemalja jugoistočne Evrope.

Na sastanku su usaglašene sve aktivnosti za pripremu sada već jubilarnih Desetih sportskih susreta Sindikata uprave i pravosuđa zemalja jugoistočne Evrope. Susreti će se održati u Budvi u periodu od 21. do 24. septembra 2017. godine.

Uz aktivnosti o organizaciji susreta, na samom sastanku bilo je riječi i o ostalim vidovima saradnje ovih sindikata. Prije svega istaknuta je potreba sindikalne edukacije naših predstavnika, i potrebe za što češćim zajedničkim aktivnostima na kojima bi se razmjenjivala stečena iskustva i obrađivale aktuelne problematike sa kojima se susreću ovi sindikati.

691

Ostavite komentar