Poziv članovima Sindikata na davanje predloga i sugestija na Nacrte zakona i strategije

Ministarstvo javne uprave raspisalo je javni poziv za konsultacije izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, izrade Nacrta Zakona o Vladi, kao i povodom izrade Strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026., tj. pozvali su na davanje predloga i sugestija na navedene nacrte i izradu strategije.

Pozivam sve zainteresovane članove Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore da uzmu učešće i pošalju nam predloge kako bi smo ih sublimirali i proslijedili.

Davanje predloga i sugestija možete dostaviti elektronskim putem na mejl sindikata supcg@sindikat.me do 15. maja kada ističe rok za predaju istih. Naravno, koleginice i kolege iz lokalnih uprava odnosno državne uprave mogu se fokusirati na svoju pripadnost, što nije obavezujuće. Napominjem da nisu dali nacrte, već su pozvali za davanje predloga za izradu Nacrta ili su postojeći važeći Zakoni radna verzija.

Predsjednik, Nenad Rakočević

896