NVO „Asocijacija za Edukaciju i Razvoj“ dio projekta „Vrijeme je za mlade“

„Na mladima se zasniva budućnost, mladi su potrebni svakom društvu i sistemu, oni su budući lideri“

Novoformirana NVO „Asocijacija za Edukaciju i Razvoj“, koja je pod pokroviteljstvom osnivača Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore podržala jeprojekat pod nazivom „Udruženi – solidarni“ u organizaciji neformalne grupe mladih radnika, zajedno sa NVO Savez za djecu i mlade „Kuća“.

Projekat će biti finansiran od strane Fonda za aktivno građanstvo – Fakt ## Radna prava kod mladih ## , a koji je dio programa podrške i aktivizmu mladih „Vrijeme je za mlade“.

„Na mladima se zasniva budućnost, mladi su potrebni svakom društvu i sistemu, oni su budući lideri“.

1.168