Besmisleni uslovi u oglasu za posao

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore najavljuje nove ustavne inicijative zbog kršenja procedura tokom izrade sistematizacija u najvećem broju državnih i lokalnih organa uprave. Tako Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta neće ostati jedini takav akt o kojem će Ustavni sud odlučivati na osnovu inicijativa za provjeru ustavnosti i zakonitosti, piše Pobjeda.

Inicijativa za ocjenu ustavnosti sistematizacije u ministarstvu kojim rukovodi Vesna Bratić podnijeta je prije desetak dana takođe zbog kršenja procedura tokom njegove izrade i usvajanja, a Vlada je usvojila akt bez prethodnog usklađivanja sa više crnogorskih propisa, iako je ministarki na to ukazano u mišljenjima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i Uprave za kadrove.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević kazao je Pobjedi da su primijetili i određene nelogičnosti u sistematizacijama.

“Imamo situacije gdje se za određena radna mjesta, koja su u prethodnoj sistematizaciji bila logično definisana, traže potpuno novi besmileni uslovi, poput položenog vozačkog ispita iako je to potpuno nevažno za to radno mjesto, ili znanje nekih specifičnih stranih jezika, što sve ukazuje da se planira dovođenje konkretnih ljudi na te pozicije”, kazao je Rakočević.

Prema njegovim riječima, prisutna je i degradacija konkretnih zaposlenih na način što im se nude druga, niža, zvanja.

“Zakonom je regulisano da vam poslodavac ponudi da prihvatite lošije radno mjesto, sa manjim koeficijentom i platom. Ako to odbijete, bivate neraspoređeni, a ako provedete pola godine u tom statusu neraspoređenog, stiče se uslov za raskid radnog odnosa”, naglašava Rakočević.

U skladu sa izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su stupile na snagu 2. februara, svi lokalni i državni organi su bili u obavezi da donesu nove pravilnike o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta do 3. aprila ove godine.

Rokovi koje su postavili, navodi Rakočević, uglavnom nijesu ispoštovani i probijeni su, a i nerealno su postavljeni jer donijeti sistematizacije u tako kratkim rokovima nije realno.

“Svaka sistematizacija koja se radi brzo je kusa. Ono što je nama problematično je što većina sistematizacija nije donešena u skladu sa procedurama. Jedna od obaveza je da se daju reprezentativnim sindikatima ili sindikalnim organizacijama na mišljenje. Tako je propisana norma, iako mišljenje sindikata nije obavezujuće. Međutim, pozitivna praksa je da u radnim grupama za izradu sistematizacija bude i predstavnik sindikata, iako to nije kod nas normirano”, kazao je Rakočević.

On navodi da, sindikati imaju zakonsku mogućnost da ako sistemazija nije data na mišljenje, što je obavezno, može se pokrenuti incijativa za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom zbog kršenja procedure što obara sistematizaciju u cjelini.

“U najvećem broju sistematizacija nijesu ispoštovane procedure i za svaku od njih će se tražiti obaranje pred Ustavnim sudom. Ima vrlo mali broj primjera gdje je ispoštovana procedura, a i među njima je veliki broj onih gdje je to urađeno pod pritiskom sindikata, kao naprimjer u Zavodu za hidrometeorologiju”,  ističe Rakočević.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa kaže da čak i onamo, gdje su imali razgovore i obećanja da će biti ispoštovane procedure, to nije urađeno kao naprimjer u slučaju resora prosvjete, za čiju je sistematizaciju već podnijeta incijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.

Rakočević tvrdi da je u ministarstvima veoma nezadovoljavajući nivo sindikalne organizovanosti, zbog čega su još u decembru tražili od premijera Zdravka Krivokapića da razgovaraju o, tada nadolazećoj, problematici integracije organa i najavljenom racionalizacijom javne uprave koja je trebala da rezultira viškom zaposlenih – kako je makar bilo najavljivano iz Vlade.

Doživjeli su tada, kako navodi Rakočević, apsolutno ignorisanje i ćutanje od premijera zbog čega su organizovali protest pred zgradom Vlade. Nakon tog protesta pokrenuta je komunikacija u kojoj im je saopšteno da će koordinator dijaloga sa sindikatima biti ministar pravde Vladimir Leposavić.

“Imali smo jedan sastanak početkom februara, na kojem se ministar Leposavić ispričao s nama, obećao da će se sve za tri-četiri dana završiti, i poslije toga više nijesmo imali nijedan sastanak sa Leposavićem. Kuriozitet je da i u samom Ministarstvu pravde, gdje postoji sindikalna organizacija, nije ispoštovana procedura prilikom izrade sistematizacije”, kaže Rakočević.

Na pitanje novinara Pobjede da li je došlo do najavljivane racionalizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, čija je glomaznost žestoko kritikovana tokom izborne kampanje i čime je obrazlagano objedivanje čak sedam resora u samo dva ministarstva, Rakočević je odgovorio da prema informacijama koje on ima u posjedu, racionalizacije nema nigdje ni na vidiku.

“Naprotiv, u mnogim ministarstvima i upravama su otvorena nova radna mjesta na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ekspertsko stručnim uslugama i slično. To su sve nezakoniti ugovori i vrste zasnivanja radnih odnosa. Takođe, u organima u kojima i dan danas imamo poslovodstvo u, takoreći tehničkom mandatu, takođe se primaju novi zaposleni. Imamo gruba kršenja procedura zapošljavanja na svim nivoima”, kaže on.

Rakočević je zaključio da od onog što su Vlada, i njen premijer Krivokapić, najavili da ćemo imati racionalizaciju, nema ništa.

I dalje aktuelno partijsko zapošljavanje

U Javnom preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG), u kojem je sistematizacija već usvojena, prema podacima Sindikata uprave i pravosuđa, ovim aktom je predviđeno 56 radnih mjesta više nego što ih je bilo do sada, što je najbolji primjer da od pompezno najavljivanog smanjivanja državnog aparata, u dogledno vrijeme neće biti ništa

“Kroz primjer NPCG, gdje je već usvojena sistematizacija, imamo 56 novih radnih mjesta koja nijesu u skladu sa potrebama tog preduzeća. U mandatu bivšeg direktora, Elvira Klice, prema nekim analizama, bilo je čak 50 odsto zaposlenih više nego što su realne potrebe NPCG. Međutim, nakon njegovog odlaska, ne da nijednom zaposlenom nije prekinut radni odnos, već imamo po novoj sistematizaciji još 56 novih radnih mjesta”, kazao je Rakočević.

On je istakao da je u NPCG i dalje aktuelno partijsko zapošavljanje, zapošljavanje preko prijateljskih, rodbinskih i kumovskih veza.

“Praksa se nastavlja ista, samo su uloge zamijenjene”,  zaključio je Rakočević.

Predstavnici aktuelne vlasti često su napadali upravo bivšeg direktora NPCG Elvira Klicu, za neracionalno zapošljavanje i nepotizam. Tako je i predsjednica Upravnog odbora NPCG, Marina Jočić, tokom jednog televizijskog gostovanja u januaru isticala da je za vrijeme prethodne uprave zaposleno 87 ljudi.

Jočić je tada još kazala da ni ona, ni direktorka NP Jelena Kljajević, koja je bila portparol Demokratske narodne partije Milana Kneževića, nemaju nikakvog iskustva kada je u pitanju upravljanje nacionalnim parkovima, ali da su za upravljanje potrebni drugi kvaliteti.

“I do sada su NP funkcionisali po partijskom ključu, ali su nesposobni kadrovi radili na tome da eliminišu sposobne”, kazala je tada Jočić uz konstaciju da je stanje koje su zatekli u tom preduzeću katastrofalno.

1.458