U borbi za funkcije smanjili broj delegata

Generalni sekretar SSCG Duško Zarubica negira postojanje bilo kakvih nezakonitosti i ističe da se broj delegata na kongresu određuje shodno statutu

U Savezu sindikata Crne Gore (SSCG), najstarijoj radničkoj organizaciji u državi, priprema se kongres na kojem treba da imenuju novo rukovodstvo. Sagovornici „Dana“ tvrde da se to želi uraditi suprotno statutu, zakonima i Ustavu. Član Glavnog odbora SSCG Vidak Đuranović kaže da je organizovanje kongresa na način kako je to sada zamišljeno kriminalno. Ističe da je kongres sa 250 do 300 delegata spao na svega oko 90, što se ne pamti u SSCG, pri čemu su većina funkcioneri sindikata, a ne radnici.

Većinu tih delegata koje žele na kongresu čine ljudi bliski sadašnjem generalnom sekretaru Dušku Zarubici, tako da se stvari štimuju na način da on dobije još jedan mandat tvrdi Đuranović, dodajući da se kongres organizuje mjesecima unaprijed, a ne na vanrednoj sjednici skupštine na kojoj mimo zakona treba da usvoje materijale.

Na vanrednoj sjednici Skupštine planirano je usvajanje zapisnika sa redovnih sjednica, što je mimo statuta i zakona. Da se poštuju propisi, kongres bi bio u avgustu. Međutim, oni su požurili da bi Zarubica dobio mandat koji radi sve da granskim sindikatima onemogući pravo da odlučuju, a posebno oni koji mu nijesu naklonjeni. Sumnjam da se u ovom slučaju radi o organizovanom kriminalu jer i finansijski izvještaj koji nam predlažu sadrži netačne podatke, a najveća neistina je da su izmirili sva dugovanja koja imaju prema zaposlenima, što nije tačno jer su dužni oko 800.000 za poreze i doprinose istakao je Đuranović.

Predsjednik granskog Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević pisao je predsjednici Skupštine SSCG Ljiljani Krivokapić, navodeći da je zakazivanje vanredne sjednice u periodu od tri dana na kojoj je predloženo usvajanje nakaradnog finansijskog izvještaja i urgentno zakazivanje Kongresa mimo svih propisa. Postavlja se, kako kaže, pitanje zašto vanredna Skupština, a ne redovna i zašto se usvaja finansijski izvještaj o kojem se raspravlja samo na redovnom zasjedanju.

Takođe, treba da znate i osporite nelegitimne odluke elektronskih sjednica Glavnog odbora i Skupštine, na kojima su donijete odluke na predlog predsjedništva. Falsifikovani zapisnik sa sjednice predsjedništvau kojem se navodi da je donijeta odluka o kriterijumima za broj delegata na Kongresu koji je trebalo da se održi do 28. aprila nagovještava pokušaj klasičnog štelovanja izborne volje članstva. Naime, na kongresima koji su održavani u prošlosti uvijek je bilo između 250 i 300 delegata, a sada se planira održati kongres sa 92 delegata. Od tog broja 55 delegata su redovni članovi Glavnog, Skupštine, Statutarne komisije i Nadzornog odbora, a samo 37 delegata su osobe koje ne pripadaju organima Saveza istakao je Rakočević.

Generalni sekretar SSCG Duško Zarubica negira postojanje bilo kakvih nezakonitosti i naglašava da se broj delegata na kongresu određuje shodno statutu. Ističe da su delegati svi članovi upravnih struktura SSCG, dok granski sindikati učestvuju po principu participacije po članarinama.

Svaki granski sindikat koji ima veće uplate članarina, ima i više delegata tvrdi Zarubica.

On kaže da kongres treba da bude održan 28. aprila, ali nije siguran da će uspjeti do tada, pa očekuje da sve bude završeno do 6. maja.

Mandat rukovodstvu ističe uskoro i kongres se mora održati. Apsolutno je sve po zakonu i statutu, a i ovako kasnimo zbog pandemije. Nema potrebe da objašnjavamo zašto i kako nas je pandemija onemogućila navodi Zarubica.

Odluke nijesu u korist radnika

Rakočević kaže da glasačka mašinerija koja stoji na raspolaganju individuama iz Saveza već godinama ne predstavlja volju članstva i u kontinuitetu donosi odluke koje ne idu u korist radnika Crne Gore niti zaposlenih u SSCG.

Svakodnevno osipanje članstva, smanjivanje priliva članarine, dugovi koji se mjere milionima, nedomaćinsko i nezakonito raspolaganje sredstvima i finansijama Saveza i povezanih pravnih subjekata, štelovani finansijski izvještaji i još mnogo šta su zrela situacija da se dogode krucijalno važne reforme ili se u suprotnom stiču uslovi za totalni bankrot i ulazak istražnih organa u poslovanje i funkcionisanje Saveza i povezanih pravnih subjekata i lica ukazao je Rakočević

Izvor: Dan

977