PREDAT PREDLOG ZA IZMJENE ZAKONA O ZARADAMA ZA GRUPE POSLOVA A, B I C

Sindikat uprave i pravosuđa zvanično predao predlog za izmjene i dopune Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Kao i u prethodnom slučaju kada je SUPCG predao inicijativu za izmjene i dopune ZOZZUJS prema Vladi, odnosno Ministarstvu finansija, kada su koeficijenti, odnosno kada je grupa poslova D izmještena u Granski kolektivni ugovor, na isti način su pokrenute izmjene i dopune za preostali dio grupa Zakona ili predlog za uvećanjem koeficijenata za zaposlene u grupama A, B i C.

Zaposleni u navedenim grupama se nalaze u diskriminatornom položaju u odnosu ne samo na zaposlene iz javne uprave, već i u odnosu na ostale iz javnog sektora, iz razloga jer su se svima uvećale zarade osim navedenima. Takođe visina koeficijenata za zvanja iz pomenutih grupa poslova i ostalih zvanja iz grupe D nije dovedena u ravnopravan ili nivelišući položaj.

Ova inicijativa Sindikata je rezultat dogovora predstavnika SUPCG sa Ministrom Aleksandrom Damajanovićem u trenutku dogovora i samog potpisivanja granskog kolektivnog ugovora. Očekujemo da će se zvaničan predlog izmjena i dopuna naći na dnevnom redu prvih zasjedanja nove postavke Skupštine CG.

564