AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE DOBILA SINDIKAT

U Agenciji za sprječavanje korupcije formirana Sindikalna organizacija

Zaposleni u ASK-u odlučili su da formiraju Sindikalnu organizaciju, a za prvog predsjednika jednoglasno su izabrali svog vrsnog i stamenog kolegu Dušana Drakića.

Ovaj veoma značajan organ, koji svojom nadležnošću ima veoma veliki uticaj na čitav državni sistem, konačno je dobio sindikat koji će se u okviru svoje institucije baviti pored monitoringa i zalaganjem prema boljim radnim i ostalim pravima, takođe i ulogom kontrolnog elementa u radu samog menadžmenta, naravno sve u okviru zakonskih okvira i ovlašćenja.

Predsjednik SO ASK-a Dušan Drakić je u ime svoje Sindikalne organizacije zvanično potpisao Izjavu o pristupanju Sindikatu uprave i pravosuđa CG, a u zajednikoj dogovorenoj agendi rada prepoznate su i detektovane mnoge problematične situacije koje duboko zadiru u prava zaposlenih ASK-a, gdje će se zajedničkim snagama suprotstaviti mnogim izazovima kako u njihovom organu, tako i u samoj javnoj upravi.

Kontinuitet velikog priliva članstva u SUPCG se i dalje nastavlja, što je dokaz količine povjerenja koje postoji prema ovom granskom sindikatu, a takođe je podudarno zajedničkom stavu da je reforma sindikalnog pokreta u Crnoj Gori neophodna i urgentna, te da je sindikat poslednja brana odbrane ne samo prema radnicima, već prema građanima naše države.

##BROJNOST_JE_SNAGA##

558