ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM POLJOPRIVREDE

Predsjednik SO Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Danko Milikić i predsjednik SUPCG Nenad Rakočević održali tematski sastanak sa resornim Ministrom Vladimirom Jokovićem

U susret novom Zakonu o gazdovanju šumama i lovištima koji je već izrađen u formi predloga, predstavnici sindikata su Ministra Jokovića obavjestili da je protivno zakonu i propisima isti predlog izrađen bez učešća predstavnika sindikata. Istakli smo sumnju da je reorganizacija Uprave i namjera da se formira novo Javno preduzeće koje će raspolagati drvnom sirovinom Crne Gore već viđena propala priča iz prošlih vremena, te da recidivi tih vremena koji po dubini i danas bitišu u sistemu i sada rade na izradi pomenutog Zakona i planu reorganizacije.

Sam Zakon po viđenju sindikata bitno utiče na položaj zaposlenih u upravi, čiji je sindikat legitimni zastupnik, te se od Ministra tražilo i dobijene su garancije da se bez lične volje zaposlenog Uprave neće niko primoravati da se eventualno premjesti u planirano novo Javno preduzeće.

Zaključili smo da je neko iz Ministarstva poljoprivrede bitno opstuirao zahtjeve i dopise sindikata prema Ministru i na taj način ugrozio legitimnost procesa donošenja novog Zakona, odnosno da iza raznih postupaka stoje veoma veliki interesi raznih dugogodišnjih uzurpatora šuma Crne Gore.

U konačnom, dogovor je da će se u daljem procesu donošenja Zakona pozivati i u njemu učestvovati predstavnik sindikata, te da će komunikacija biti lična i na dnevnom nivou.

744